ไทย      อังกฤษ
 
ปลาร้าข้ามปี
ชื่อผลิตภัณฑ์
ปลาร้าข้ามปี
รหัสผลิตภัณฑ์
410600574701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ตำบล หนองสระปลา อำเภอ หนองหาน
จังหวัด อุดรธานี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

จำนวนสมาชิก
    359 คน

ที่อยู่
    71 ม.4 ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
โทรศัพท์
    0-1260-3308
โทรสาร
    0-1260-3308
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายอภิชาติ ชาตรีเจริญ

อายุ
    51 ปี

ที่อยู่
    71 ม. 4 ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
โทรศัพท์
    0-1260-3308
โทรสาร
    0-1260-3308
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ปลาร้าทรงเครื่อง แปรรูปจากปลาร้าข้ามปี โดยการนำปลาร้าที่หมักได้ที่เกินกว่า 12 เดือน นำมาแปรรูป โดยอาจารย์อารี วิจิตสุนทรกุล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เป็นผู้แนะนำทดลองทำเบื้องต้น กลุ่มได้พยายามพัฒนาจนประสบผลสำเร็จเป็นปลาร้าผง และได้ทดลองอบที่ห้องอบพลังแสงอาทิตย์ จึงเป็นผลผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
หมักปลาร้าให้ครบปี แยกเกร็ดปลาร้า เข้าห้องอบพลังแสงอาทิตย์ 4-5 วัน นำออกมาคั่วให้สุก แล้วนำเข้าเครื่องบดละเอียด ร่อนเอาส่วนละเอียดและนำเข้าตู้อบฆ่าเชื้อ แล้วนำมาบรรจุจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เก็บรักษาได้นาน
ปริมาณการผลิต
วันละ 2000 กก.
ราคา
60 บาท
สถานที่จำหน่าย
- ตามห้างสรรพสินค้า