ไทย      อังกฤษ
 
ฝอยทอง ฝอยเงิน ทองหยิบ ทองหยอด
ชื่อผลิตภัณฑ์
ฝอยทอง ฝอยเงิน ทองหยิบ ทองหยอด
รหัสผลิตภัณฑ์
240400374701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง(บ้านคลองผีขุด)

ตำบล บางปะกง อำเภอ บางปะกง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง(บ้านคลองผีขุด)

จำนวนสมาชิก
    26 คน

ที่อยู่
    38 หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์
    0-3853-2975,0-9832-4133
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางชเอม ซิ้มเจริญ

อายุ
    45 ปี

ที่อยู่
    38 หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์
    0-9832-4133
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ด้วยความรู้ ความสามารถ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สืบทอดวิธีการทำขนมไทยโบราณ จากบรรพบุรุษมาจนถึงลูกหลานในปัจจุบัน โดยขนมไทยโบราณที่กลุ่มเลือกผลิตนั้น จะเน้นขนมที่เป็นมงคลที่ชื่อมีคำว่า ทอง อยู่ด้วย เพราะเชื่อว่าทองเป็นของมีค่า เมื่อทำขึ้นประกอบในงานมงคล ก็จะนึกไปถึงความร่ำรวยมั่งคั่งด้วยเงินทอง หากมอบเป็นของขวัญในวันสำคัญ ให้กับบุคคลที่รัก เคารพ หรือญาติสนิท มิตรสหาย ก็เปรียบเสมือนให้ของดีของมีค่าดังให้ทองคำแก่กัน เช่น ฝอยทอง ทองหยอด ทองหยิบ ทองเอก ประกอบกับจังหวัดได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตไข่ไก่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ การนำวัตถุดิบในท้องถิ่น (ไข่ไก่) ซึ่งมีความสดใหม่ ให้คุณค่าทางโภชนาการ (ให้พลังงานและโปรตีนสูง) และสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น มาใช้ในกระบวนการผลิต เป็นแนวคิดที่นำไปสู่การจัดตั้งกลุ่มทำขนมหวานบ้านคลองผีขุด
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำไข่ไก่แยกไข่ขาวและไข่แดงใช้เฉพาะไข่แดง
2. ต้มน้ำในกะทะทองเหลืองจนเดือด เทน้ำตาลคนให้เข้ากัน
3. โรยไข่แดงด้วยกรวย
4. หยิบฝอยทองและพันให้สวยงามพอดีคำ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ชื่อมีคำว่าทอง เป็นขนมมงคล นำมาซี่งความร่ำรวย ความเจริญ
ปริมาณการผลิต
200 กิโลกรัม/เดือน
ราคา
150 บาท/กล่อง
สถานที่จำหน่าย
- 38 หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 0-9832-4133
- ศูนย์ OTOP แปดริ้ว
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
38 หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000