ไทย      อังกฤษ
 
น้ำหอมมิสอุดรซันไฌม์
ชื่อผลิตภัณฑ์
น้ำหอมมิสอุดรซันไฌม์
รหัสผลิตภัณฑ์
410100034701

ประเภทผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ไม่ไช่อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
นายประดิษฐ์ คำเพิ่มพูล

ตำบล บ้านเลื่อม อำเภอ เมือง
จังหวัด อุดรธานี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นายประดิษฐ์ คำเพิ่มพูล

จำนวนสมาชิก
    10 คน

ที่อยู่
    127 ม.5 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
โทรศัพท์
    0-4224-2475
โทรสาร
    0-4224-2475
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายประดิษฐ์ คำเพิ่มพูล

อายุ
    67 ปี

ที่อยู่
    127 ม.5 ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี
โทรศัพท์
    0-4224-2475
โทรสาร
    0-4224-2475
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผลิตจากกลิ่นหอมของดอกกล้วยไม้ แวนด้ามิสอุดรซันไฌน์ ที่มีกลิ่นหอมตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น. จากจะปิดต่อมกลิ่น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ทำการผลิตโดยสกัดกลิ่นน้ำหอมในห้องแลปในสำนักงาน ภายใต้การควบคุมของกรมสรรพสามิต
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีกลิ่นหอม
ปริมาณการผลิต
30,000 ขวดต่อเดือน
ราคา
300-1,000 บาท
สถานที่จำหน่าย
- แหล่งชุมชนสินค้า otop
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หจก. อุดรซันไฌน์