ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าพันคอหรือผ้าคลุมไทค์ไหม
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าพันคอหรือผ้าคลุมไทค์ไหม
รหัสผลิตภัณฑ์
410101194701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มมหามิตรหัตกรรม

ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง
จังหวัด อุดรธานี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มมหามิตรหัตกรรม

จำนวนสมาชิก
    25 คน

ที่อยู่
    146 ม.7 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
โทรศัพท์
    0-4230-0278
โทรสาร
    0-4230-0278
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางทิวารุ่ง กำหนดแน่

อายุ
    46 ปี

ที่อยู่
    146 ม.7 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
โทรศัพท์
    0-4230-0278
โทรสาร
    0-4230-0278
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
otop 46 ได้รับผลเป็น 4 ดาว และนำแสดงในงานประชุม APEC 47 ทำให้มีแรงบันดาลใจที่จะทำจาก 4 ดาว เป็น 5 ดาว และดูโฆษณา otop ใน ที วี ว่า 5 ดาว ได้อย่างไร ไปดูงาน 5 ดาวทุกจังหวัด แล้วเอาข้อมูลมาวางแผน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
การออกแบบ ทอ ทำลายลงสี ซัก รีด สีไม่สวยก็ลงสีใหม่ ซัก รีด ตรวจ บรรจุกล่อง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ลายเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น
ปริมาณการผลิต
100 ชิ้นต่อวัน
ราคา
2,900 บาท ต่อชิ้น
สถานที่จำหน่าย
- ร้านต่างประเทศ
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
06-42244011