ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าขิดไหม
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าขิดไหม
รหัสผลิตภัณฑ์
390200414701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มทอผ้าขิดไหม

ตำบล กุดแห่ อำเภอ นากลาง
จังหวัด หนองบัวลำภู

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มทอผ้าขิดไหม

จำนวนสมาชิก
    35 คน

ที่อยู่
    7/1 ม.7 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
โทรศัพท์
    0-9575-0710
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางลำดวน นันทะสุธา

อายุ
    53 ปี

ที่อยู่
    231 ม.2 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
โทรศัพท์
    0-7219-8231
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เป็นผ้าทอสืบต่อกันมาเดิมทอผืนแคบๆใชทำชายผ้าซ่นเรียกว่า "ตีนซิ่น" ทำหมอนสี่เหลี่ยมเรียกหมอนขิด ต่อมาพัฒนาเป็นเข็มขัดสายกระเป๋า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ และเป็นผ้าผืนใหญ่ๆตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าได้
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำมาทอเป็นผืน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เนื้อหนา สีสวย ลวดลายสวยงาม ได้รับพระราชทานรางวัลในการประกวดผ้าไหมระดับภาคต่อเนื่องกันมาหลายปี
ปริมาณการผลิต
200-300 เมตร/เดือน
ราคา
1,000-2,000บาท/เมตร
สถานที่จำหน่าย
- 7/1 ม.7 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 0-9575-0710
- ร้าน919 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู