ไทย      อังกฤษ
 
เหง้าไม้ไผ่แกะสลัก
ชื่อผลิตภัณฑ์
เหง้าไม้ไผ่แกะสลัก
รหัสผลิตภัณฑ์
260100554701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ศิลปะประดิษฐ์ และ ของที่ระลึก

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มสร้างสรรค์งานไม้ไผ่

ตำบล หินตั้ง อำเภอ เมืองนครนายก
จังหวัด นครนายก

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มสร้างสรรค์งานไม้ไผ่

จำนวนสมาชิก
    14 คน

ที่อยู่
    2/1 หมู่ที่ 3 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โทรศัพท์
    0-3738-5166
โทรสาร
    0-3738-5166
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายสุพรรณ กางรัมย์

อายุ
    40 ปี

ที่อยู่
    2/1 หมู่ที่ 3 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนาก จ.นครนายก
โทรศัพท์
    0-6849-4085
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
บ้านนางรอง ตำบลหินตั้ง ชาวบ้านมีอาชีพปลูกไผ่ตง เมื่อตัดลำต้นไผ่ขายไปแล้ว จะเหลือตรงเหง้าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ต่อมานายประยงค์ เข็มมณี ได้ทดลองนำมาประดิษฐ์เป็นหน้าคน และออกวางจำหน่ายหน้าบ้าน ซึ่งเป็นถนนเส้นน้ำตก ปรากฏว่าจำหน่ายได้ จึงได้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เป็นรูปแบบต่างๆ จนคนในบ้านนางรองได้หันมายึดเป็นอาชีพแทบทุกครัวเรือน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. เลือกไม้ไผ่ที่มีอายุประมาณ 3 ปี
2. เตรียมอุปกรณ์ เช่นสิ่ว ค้อน ขวาน มีด
3. นำไม้ไผ่ไปชุบสารกันแมลง และผึ่งให้แห้ง ประมาณ 6 เดือน
4. นำมาออกแบบตามต้องการ แล้วฉลุลายตามที่ออกแบบไว้
5. ขัดชิ้นงานด้วยกระดาษทราย ตกแต่งให้เรียบร้อย
6. ชุบนำยากันมอดอีกครั้ง ผึ่งให้แห้ง
7. ทานำมนัวาณิชดำผสมเทียนและน้ำมันสน
8. ปั่นด้วยแปรงปั่นสี
9. ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีความคิดสร้างสรรค์ ฝีมือปราณีต
ปริมาณการผลิต
1000 ชิ้น/เดือน
ราคา
300-2000 บาท/ชิ้น
สถานที่จำหน่าย
- 2/1 หมู่ที่ 3 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 0-3738-5166
- 2/1 หมู่ที่ 3 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนาก จ.นครนายก 0-6849-4085
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก