ไทย      อังกฤษ
 
ไส้กรอกปลาพริกไทยดำ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ไส้กรอกปลาพริกไทยดำ
รหัสผลิตภัณฑ์
260400044701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
เจ พี เอ็ม ซอสเซส จำกัด

ตำบล ทรายมูล อำเภอ องครักษ์
จังหวัด นครนายก

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    เจ พี เอ็ม ซอสเซส จำกัด

จำนวนสมาชิก
    40 คน

ที่อยู่
    8 หมู่ที่ 1 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
โทรศัพท์
    0-3739-2010
โทรสาร
    0-3739-2009
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางเพ็ญศรี ชั้นมูล

อายุ
    55 ปี

ที่อยู่
    8 หมู่ที่ 1 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
โทรศัพท์
    0-3739-2010
โทรสาร
    0-3739-2009
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เริ่มดำเนินการครั้งแรกโดยการทำแหนม ต่อมาความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นจึงได้ทดลองทำไส้กรอกหมู แต่เนื่องจากไส้กรอกหมูมีคู่แข่งมาก จึงได้คิดค้นทำไส้กรอกจากปลา เนื่องจากปลาเป็นอาหารที่ย่อยง่าย เป็นที่นิยมรับประทาน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำปลามาแล่เป็นแผ่น แล้วนำมาเข้าเครื่องแยกก้าง จากนั้นนำไปแช่เย็นไว้ 1 คืน
2. ใส่เครื่องปรุงเข้าเครื่องสับเป็นเวลา 10 นาที
3. นำส่วนผสมที่ได้อัดใส่ในไส้กรอก
4. นำเข้าอบที่อุณภูมิ 70 - 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วนำมาต้ม 10 นาที หลังจากนั้นแช่ในนำเย็นจัดนาน 30 นาที แขวนแล้วเป่าด้วยพัดลม
5. แพ็คบรรจุถุงสูญญากาศ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีคุณค่าอาหารสูง และมีส่วนผสมของสมุนไพรไทย
ปริมาณการผลิต
200 กก/วัน
ราคา
แพคละ 50 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 8 หมู่ที่ 1 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 0-3739-2010
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เจ พี เอ็ม ซอสเซส จำกัด