ไทย      อังกฤษ
 
ไม้กวาดดอกหญ้าข้าวฟ้าง,ไม้กวาดดอกหญ้า
ชื่อผลิตภัณฑ์
ไม้กวาดดอกหญ้าข้าวฟ้าง,ไม้กวาดดอกหญ้า
รหัสผลิตภัณฑ์
571400094701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอโลเวร่า

ตำบล ยางฮอม อำเภอ ขุนตาล
จังหวัด เชียงราย

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอโลเวร่า

จำนวนสมาชิก
    10 คน

ที่อยู่
    263 หมู่ 15 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
โทรศัพท์
    053606499
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายมนู จันทพันธ์

อายุ
    63 ปี

ที่อยู่
    263 หมู่ 15 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.ชุมพร
โทรศัพท์
    053606499
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ต้นข้าวฟ้าง เป็นต้นหญ้าที่ใช้เมล็กเพาะปลูก เป็นพืชประเภทเดียวกับข้าวโพด ลักษระของต้นข้าวฟ้างจะมีดอกที่ติดเมล็ด เป็นเส้นยาว เหนียว สามารถทำเป็นไม้กวาด โดยไม่หลุดร่วง ง่าย นำมาใช้ผลิตเป็นรูปต่าง ๆ
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
วัตถุดิบหลัก ข้าวฟ้างหางช้าง ด้ามไม้ไผ่ ลักษณะด้ามยาว-ด้ามสั้น ถักด้วยเชือกแปรรูปสวยงาม ใช้พลาสติกห่อหุ้มด้ามไม้ไผ่กันมอด ไม่หลุดร่วงง่าย สีสันและรูปแบบแตกต่างกัน 22 แบบ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รูปแบบสวยงาม คงคนถาวร ใช้ประโยชน์ในการกวาดพื้นทุกลักษณะนิยมใช้ทั้งภายในต่างประเทศ
ปริมาณการผลิต
ผลิต 10,000 ด้าม/เดือน
ราคา
40-60 บาท/ดาม
สถานที่จำหน่าย
- 263 หมู่ 15 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 053606499
- 263 หมู่ 15 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.ชุมพร 053606499
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
263 หมู่ 15 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย