ไทย      อังกฤษ
 
ทุเรียนกวน
ชื่อผลิตภัณฑ์
ทุเรียนกวน
รหัสผลิตภัณฑ์
220300064701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
หจก.แม่ละม่อม

ตำบล ท่าใหม่ อำเภอ ท่าใหม่
จังหวัด จันทบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    หจก.แม่ละม่อม

จำนวนสมาชิก
    12 คน

ที่อยู่
    353-355 ถ. ศรีนวดิษฐ์ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
โทรศัพท์
    039-431110
โทรสาร
    0-3935-6683
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางออมทรัพย์ ฉายอินทร์

อายุ
    48 ปี

ที่อยู่
    353-355 ถ.ศรีนวดิษฐ์ ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
โทรศัพท์
    0-3943-1110
โทรสาร
    0-3943-1110
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ทุเรียนกวนคือการถนอมอาหารอย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณเป็นความชาญฉลาดของปู่ ย่า ตา ยาย ที่คิดวิธีการถนอมอาหารไว้รับประทานได้นาน ทุเรียนกวนสูตรแม่ละม่อม มีสูตรเฉพาะ ทำให้รสชาติดี มีกลิ่นหอมไม่หวาน และมีรสชาตินุ่มนวล
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
คัดทุเรียนคุณภาพแก่จัด แยกประเภทตามพันธ์ของทุเรียน ต่อจากนั้นนำไปแกะเปลือกแกะเมล็ดออกใช้เฉพาะทุเรียนสดใส่กระทะกวนเพิ่มความหวานโดยใส่น้ำตาลอัตราส่วน 10ต่อ 1 กวนจนสุกแห้ง 1.30 ชั่วโมง นำมาผึ่งให้เย็น บรรจุลงบี๊ปเก็บไว้หรือนำมาห่อขนาดต่างๆเพื่อจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รับประทานได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา เป็นของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรี นำไปผลิตเป็นใส้ขนมต่าง ๆ
ปริมาณการผลิต
2,000 กก./วัน
ราคา
แท่งละ 100 ก.แพ็ค 3 แท่ง /40 บาท
สถานที่จำหน่าย
- หจก.แม่ละม่อม เลขที่353-355ถ.ศรีนวดิษฐ์ต.ท่าใหม่ และร้านแม่ละม่อม เลขที่10/8หมู่ที่1ต.เขาบายศรีอ.ท่าใหม่
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หจก.แม่ละม่อมเลขที่353-355ถ.ศรีนวดิษฐ์ต.ท่าใหม่โทร.0-3943-1110,0-3935-6282