ไทย      อังกฤษ
 
ดอกไม้สดอบแห้ง
ชื่อผลิตภัณฑ์
ดอกไม้สดอบแห้ง
รหัสผลิตภัณฑ์
140100934701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
MORNING GLORY

ตำบล หัวรอ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    MORNING GLORY

จำนวนสมาชิก
    10 คน

ที่อยู่
    137/29 ม.8 ถ.ป่ามะพร้าว ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์
    035-232523,01-8533455
โทรสาร
    035-241971
อีเมล์
    thaimorningglory@yahoo.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสุภางค์ กิตติธรรมกูล

อายุ
    29 ปี

ที่อยู่
    137/29 ม.8 ถ.ป่ามะพร้าว ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์
    035-232523,01-8533455
โทรสาร
    035-241971
อีเมล์
    thaimorningglory@yahoo.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
- ประวัติความเป็นมาของตัวผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้อบแห้งนี้ ได้มีการพัฒนามาจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่ครั้งโบราณ เนื่องจากในอดีตได้มีการเก็บถนอมรักษาของสดให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการถนอมอาหารแบบตากแห้ง แช่อิ่ม หมัก ดอง ถ้าเป็นในเรื่องของดอกไม้ ใบไม้ ก็มีการนำดอกไม้ ใบไม้เหล่านั้น แขวนห้อยลงมา โดยการปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติ วิธีการนี้จะไม่ค่อยได้ผลให้เรื่องของสีดอกไม้ เพราะจะแห้งและดำ มีการทับดอกไม้ในสมุดจนแห้ง วิธีนี้ก็จะไม่สมบูรณ์ในเรื่องของรูปทรงของดอกไม้ เพราะจะทำให้แบนเกินไป หรือที่เห็นกันอย่างเด่นชัดก็คือ การนำใบโพธิ์มาทับแห้งในหนังสือเรียนอย่างที่เราเคยทำกันในสมัยเด็ก ๆ
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้อบแห้งที่นำเสนอนี้ เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาไทย โดยการรักษาสภาพของดอกไม้ ใบไม้ให้อยู่คงสภาพทั้งรูปทรง สี และขนาด ให้เหมือนจริงมากที่สุด เราจึงเลือกวิธีการดูดความชื้นออกจากกลีบดอก และ ใบ วิธีการนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดดล้อมเพราะว่าเราสามารถนำสารดูดความชื้นตัวนี้นำกลับมาใช้ได้อีกเรื่อย ๆ ไม่เหมือนกับการทำแห้งโดยใช้สารเคมีตัวอื่น ซึ่งไม่มีการหมุนเวียนการใช้งานต้องทิ้งไป ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เริ่มแรกของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ หลังจากที่เราศึกษา ค้นคว้า กระบวนการผลิต จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้ว คือ ดอกไม้สามารถรักษาสภาพความเหมือนจริง และอยู่ได้นานหลายปีแล้ว เราได้มีการนำเสนอในรูปแบบของการตั้งโชว์ เป็นของขวัญ ของฝากตามเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะสามารถจำหน่ายได้แต่เฉพาะบางช่วงของปีเท่านั้น ไม่กว้างขวาง จนได้เรารับคำแนะนำจากลูกค้า ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ของเราในปีก่อน ๆ ว่าอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้อบแห้งนี้ในรูปแบบต่าง ๆ อีก เราจึงได้มีการพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้งานเป็นหลัก ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไป จะต้องนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง เราจึงได้คิดและพัฒนาดอกไม้อบแห้งให้อยู่ในภาชนะที่ใช้เป็น โคมไฟฟ้า เชิงเทียน นาฬิกา โต๊ะทานอาหาร เป็นต้น
เมื่อเราพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์จนเป็นที่น่าพอใจและได้รับการตอบรับจากลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี เราก็ไม่ลืมที่จะคำนึงถึงตัวบรรจุภัณฑ์ด้วย ก่อนนั้นเราจะคิดว่า บรรจุภัณฑ์คือ “กล่อง” ที่แข็งแรง สามารถห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ของเราให้ไปถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยและสมบูรณ์เท่านั้น แต่หลังจากที่ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคแล้ว ทำให้เรารู้ว่า บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เราจึงได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่นอกจากความแข็งแรงทนทานแล้ว ยังได้ออกแบบให้มีความสวยงาม ทันสมัย นำผลิตภัณฑ์ประเภท ผ้าไหม ผ้าฝ้าย กระดาษสา จากกลุ่มต่าง ๆ มาใช้ด้วย เป็นการสร้างงานให้กับกลุ่มอาชีพอื่น ๆ สิ่งสำคัญอีกอย่างในตัวบรรจุภัณฑ์คือ หลังจากที่ลูกค้านำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้ประโยชน์แล้ว ตัวบรรจุภัณฑ์จะต้องนำไปใช้งานได้ด้วย อาจจะเพื่อบรรจุของอื่นต่อไป
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ในส่วนของการผลิตนั้น เราจะอธิบายเป็นขั้นตอนต่าง ๆ โดยละเอียดดังนี้
1.เริ่มจากการคัดเลือกดอกไม้สดจากสวนที่มีคุณภาพ ควบคุมในเรื่องแมลง เชื้อโรคต่าง ๆ สวนดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นสวนกุหลาบ หรือว่าสวนกล้วยไม้ ทางสวนจะดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพราะว่าได้ส่งออกดอกไม้สดเป็นประจำอยู่แล้ว โดยเราจะนำมาจากสวนดอกไม้ที่อยู่ในอำเภอ ใกล้เคียง ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อน ถ้าไม่พอเราจึงขยายไปในจังหวัดอื่น ๆ
2.เมื่อได้ดอกไม้สด โดยคัดเลือกสายพันธุ์ สี และขนาดของดอกจนเป็นที่พอใจแล้ว ก็จะมาถึงขั้นตอนการอบดอกไม้ให้แห้ง โดยจะแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ
-อบแห้งโดยใช้ตัวดูดความชื้น โดยอาศัยเตาไมโครเวฟช่วยทำให้แห้ง จะใช้เตาไมโครเวฟ กำลังไฟ 900 วัตต์ เป็นเวลา 2 นาที และเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดทิ้งไว้อีก 2 วัน จึงจะแห้งสนิทดี การอบลักษณะนี้ จะให้เฉพาะกับดอกกล้วยไม้ เพราะจะทำให้แห้งเร็วขึ้น ไม่เสียรูปทรงของดอก และยังช่วยในการฆ่าเชื้อโรคไปในตัว
-การอบแบบไม่ใช้เตาไมโครเวฟ การอบลักษณะนี้จะใช้กับดอกกุหลาบ ยิบโซบแคสเปีย ใบไม้ต่าง ๆ โดยจะนำดอกไม้ต่าง ๆ ที่จะอบ ไปฝังไว้ในตัวดูดความชื้น ประมาณ 6 – 7 วัน ดอกไม้ถึงจะแห้งสนิท และนำมาใช้ได้ดี
3.ขั้นตอนการจัดดอกไม้ เราจะใช้ดอกไม้ที่ผ่านการอบแห้งทั้งหมด มาจัดในภาชนะ ต่าง ๆ ตามแบบที่ต้องการ ซึ่งขั้นตอนการจัดดอกไม้นี้ เราจะจัดโดยพนักงานที่มีความชำนาญในการจัดดอกไม้โดยเฉพาะ เพราะว่าจะต้องใช้ความเร็วพอสมควรในการจัดงานแต่ละชิ้น ถ้าการจัดช้าเกินไปจะทำให้ดอกไม้ดูดความชื้นในอากาศกลับมาอีก จะทำให้ดอกเปลี่ยนสีและเสียรูปทรง
4.เมื่อจัดดอกไม้ตามแบบที่ต้องการเสร็จแล้ว ก็จะมาถึงขั้นตอนการไล่ความชื้นออกจากกลีบดอก และใบ ซึ่งความชื้นที่ว่านี้เกิดขึ้นในระหว่างที่จัดดอกไม้ลงในภาชนะ ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความเร็วในการจัดแล้วก็ตาม วิธีการก็คือเราจะนำภาชนะที่จัดดอกไม้แล้วแต่ยังไม่ได้ปิดฝามาเก็บไว้ใน กล่องที่บรรจุตัวดูดความชื้น ประมาณ 6 – 8 ชั่วโมง จากนั้นก็ทำการปิดฝา
5.ขั้นตอนสุดท้าย คือการตอนการฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ โดยการนำผลิตภัณฑ์ไปผ่านรังสี UV เป็นเวลา 12 ชั่วโมง โดยเราสร้างตู้ทึบแสงขึ้นมา ภายในบรรจุหลอดไฟ UV จำนวน 4 หลอด ส่องรอบทิศทาง โดยแสงจากหลอดไฟสามารถส่องผ่านภาชนะที่เป็นแก้วได้ ถึงแม้จะมีการสะท้อนกลับบ้างก็ตาม แต่ระยะเวลา 12 ชั่วโมง จากการทดลองแล้ว สามารถฆ่าเชื้อโรคได้
6.ขั้นตอนสุดท้าย คือนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้วนำมาห่อพลาสติกกันกระแทก แล้วบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามพร้อมส่งให้กับลูกค้าต่อไป
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยมีสภาพดอกและสีคงทนเป็นธรรมชาติ ทำความสะอาดง่าย
ปริมาณการผลิต
แจกัน/โคมไฟ 40 ชิ้น/วัน ของชำร่วย 200 ชิ้น/วัน
ราคา
แจกันโคมไฟดอกไม้อบแห้งกล่องผ้าไหม ปลีก 3,900 บาท ส่ง 2,300 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 137/29 ม.8 ถ.ป่ามะพร้าว ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 035-232523,01-8533455
- ร้าน Morning Glory ถนนป่านมะพร้าว ต.หัวรอ อ+จ.พระนครศรีอยุธยา,จตุจักรพลาซ่า โครงการ A ซอย 8 ห้องเลขที่ 68,ศูนย์ศิลปาชีพ ระหว่างประเทศ บางไทร ห้องเลขที่ B19
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
137/29 ม.8 ถ.ป่ามะพร้าว ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 035-232523,01-8533455