ไทย      อังกฤษ
 
ไก่ย่างไม้มะดัน
ชื่อผลิตภัณฑ์
ไก่ย่างไม้มะดัน
รหัสผลิตภัณฑ์
331200244701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
ชมรมไก่ยางไม้มะดันห้วยทับทัน

ตำบล ห้วยทับทัน อำเภอ ห้วยทับทัน
จังหวัด ศรีสะเกษ

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ชมรมไก่ยางไม้มะดันห้วยทับทัน

จำนวนสมาชิก
    42 - 100 คน

ที่อยู่
    153 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
โทรศัพท์
    0-4569-9025, 0-1999-8188
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายปกรณ์ รัตนาถาวร

อายุ
    55 ปี

ที่อยู่
    153 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
โทรศัพท์
    0-4569-9025, 0-1999-8188
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ไก่ย่างไม้มะดันห้วยทับทันมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2480 เดิมมีการย่างไก่จำหน่ายประมาณ 4-5 รายเมื่อย่างเสร็จก็จะนำไปจำหน่ายบนรถไฟเนื่องจากอำเภอมีสถานีรถไฟ สายกรุงเทพ-อุบลราชธานี ผ่าน ต่อมามีการสร้างทางหลวงหมายเลข 226 ซึ่งเป็นทางหลวงระหว่างจังหวัด จึงมีการขยายร้านมาจำหน่ายริมทางหลวง ปัจจุบันมีร้านจำหน่ายไก่ย่างกว่า 40 ร้าน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
วัตถุดิบ
1. ไก่พื้นเมืองหรือไก่สามสายเลือด
2. ไม้มะดัน
3. เครื่องเทศสำหรับปรุงรส

ขั้นตอนการผลิต
1. นำไก่มาผ่าซีกเป็น 4 ส่วน หรือใช้ไก่ทั้งตัวผ่ากลางลำตัว
2. หมักด้วยเครื่องปรุงรสซึ่งประกอบด้วยกระเทียม ซอส เกลือ ตามสูตร
3. นำมาคีบด้วยไม้มะดันและย่างด้วยไฟอ่อนๆ ให้สุก
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ลักษณะเด่น/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ การนำไม้มะดัน ซึ่งเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่ทั่วไปริมลำห้วยหับทัน มาใช้เป็นไม้สำหรับปิ้งไก่ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือกลิ่นหอมออกรสเปรี้ยว เนื้อเหนียว ทนความร้อนได้ดีเมื่อนำมาคีบไก่จะเพิ่มรสชาติที่มีความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้น
ปริมาณการผลิต
1000 ตัว/วัน
ราคา
1. จำหน่ายเป็นไม้ ราคา 20-25 บาท/ไม้ 2. จำหน่ายเป็นตัว ราคา 60-80 บาท/ตัว
สถานที่จำหน่าย
- 153 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 0-4569-9025, 0-1999-8188
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ชมรมไก่ยางไม้มะดันห้วยทับทัน โทรศัพท์ 0-4569-9025, 0-1999-8188