ไทย      อังกฤษ
 
หมี่กรอบช่างรังวัด
ชื่อผลิตภัณฑ์
หมี่กรอบช่างรังวัด
รหัสผลิตภัณฑ์
740200964701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

ตำบล ตลาดกระทุ่มแบน อำเภอ กระทุ่มแบน
จังหวัด สมุทรสาคร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    296/241 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทรศัพท์
    0-3484-4383, 0-1854-3922
โทรสาร
    0-3484-4383
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางณัฐธัญ กุหลาบซ้อน

อายุ
    37 ปี

ที่อยู่
    296/241 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทรศัพท์
    0-3484-4383, 0-1854-3922
โทรสาร
    0-3484-4383
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
หมี่กรอบเป็นอาหารพื้นบ้าน ที่เป็นมงคล ตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน กลุ่มฯต้องการสานต่อและสืบทอดไว้ให้คนรุ่นต่อ ๆไป จึงได้ทดลองทำตามสูตรโบราณ และพัฒนาจนได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มีรสชาติอร่อยถูกใจผู้บริโภค
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. เคี่ยวน้ำปรุงให้ได้รสชาติที่ต้องการ
2. ทอดเส้นหมี่ในน้ำมันร้อนพอเหมาะ
3. ตักพักไว้ในตะแกรง
4. นำมาคลุกเคล้ากับน้ำปรุง
5. บรรจุลงบรรจุภัณฑ์
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีมาตรฐานรับรอง ไม่มีสารกันบูด กรอบ อร่อย รสชาติไม่เปลี่ยน
ปริมาณการผลิต
1,500 กล่องต่อวัน
ราคา
กล่องเล็ก กล่องละ 40 บาท กล่องใหญ่ กล่องละ 70 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 296/241 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 0-3484-4383, 0-1854-3922
- ตลาดมหาชัย
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มแม่บ้านเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน โทรศัพท์ : 0-3484-4383, 0-1854-3922