ไทย      อังกฤษ
 
ลูกชิ้นปลาหมึกตราท๊อปซี
ชื่อผลิตภัณฑ์
ลูกชิ้นปลาหมึกตราท๊อปซี
รหัสผลิตภัณฑ์
740100424701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
บริษัท ซีรอแยล ห้องเย็น อินเตอร์ฟูดส์

ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ เมือง
จังหวัด สมุทรสาคร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บริษัท ซีรอแยล ห้องเย็น อินเตอร์ฟูดส์

จำนวนสมาชิก
    12 คน

ที่อยู่
    80/1 หมู่ที่ 1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โทรศัพท์
    0-3442-8346, 0-3442-3965 ต่อ 18
โทรสาร
    0-3484-0703
อีเมล์
    searoyal@csloxinfo.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายชัยพิพัฒน์ พฤกษ์วัฒนากุล

อายุ
    38 ปี

ที่อยู่
    80/1 หมู่ที่ 1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โทรศัพท์
    0-3442-8346, 0-3442-3965 ต่อ 18
โทรสาร
    0-3484-0703
อีเมล์
    searoyal@csloxinfo.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผลผลิตจากการประมงทางทะเล จังหวัดสมุทรสาคร มีมากมาย บริษัทฯได้ผลิตสินค้าประเภทลูกชิ้นจากเนื้อปลาเป็นหลัก ได้ทดลองส่วนผสมต่าง ๆ เพื่อเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หลายรูปแบบ และมีการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมา จนได้รับการรับรองมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. เตรียมเนื้อปลาที่บดแล้ว 20 กก.ใส่เครื่องนวด
2. เติมน้ำแข็ง 1.4 กก. เติมเกลือ 360 กรัม
3. ใส่แป้งมันสำปะหลัง 700 กรัม พริกไทย
4. ใส่เนื้อปลาหมึกที่หั้นเป็นชิ้นเล็ก ๆ
5. นำเข้าเครื่องปั๊มลูกชิ้น
6. นำลูกชิ้นที่ได้แช่น้ำอุ่น 50 องศา C นาน 20 นาที
7. ต้มในน้ำร้อน 90 องศา C แล้วแช่ในน้ำเย็น 2 นาที
8. นำมาผึ่งให้เย็น และบรรจุลงบรรจุภัณฑ์
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ไม่มีกลิ่นคาว , เนื้อลูกชิ้นเหนียวนุ่ม
ปริมาณการผลิต
300 กิโลกรัมต่อวัน
ราคา
กิโลกรัมละ 90 บาท หรือบรรจุแพ็ค 150 กรัม ราคา 16 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 80/1 หมู่ที่ 1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 0-3442-8346, 0-3442-3965 ต่อ 18
- ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา ,ท๊อปซุปเปอร์มาเก็ต , จัสโก้ โลตัส
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายชัยพิพัฒน์ พฤกษ์วัฒนากุล โทรศัพท์ 0-3442-8346, 0-3442-3965 ต่อ 18