ไทย      อังกฤษ
 
อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง (เต้าหู้ปลา)
ชื่อผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง (เต้าหู้ปลา)
รหัสผลิตภัณฑ์
740100404701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
บริษัทสมายล์ ฮาร์ท ฟูดส์ จำกัด

ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมือง
จังหวัด สมุทรสาคร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บริษัทสมายล์ ฮาร์ท ฟูดส์ จำกัด

จำนวนสมาชิก
    55 คน

ที่อยู่
    19/8 หมู่ที่ 8 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โทรศัพท์
    0-6317-2475
โทรสาร
    0-3442-4588, 0-3441-8042-3
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางหทัยวรรณ ตั้งมั่นคง

อายุ
    35 ปี

ที่อยู่
    207/4 ถนนเดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โทรศัพท์
    0-6317-4275
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อปลา และได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อง่ายต่อการบริโภคและการเก็บรักษา และได้ทดลองทำเต้าหู้ปลาเมื่อประมาณ 4 ปีที่แล้ว เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร ให้ผู้บริโภคได้รับโปรตีนจากเนื้อปลา และโปรตีนจากถั่วเหลือง ซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างมาก
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำเนื้อปลาสดมาบดผสมกับโปรตีนถั่วเหลือง
2. ใส่เกลือ น้ำมันพืช แป้งและน้ำตาล
3. ตีจนเข้ากัน
4. นำไปเข้าเตาอบไฟฟ้า
5. นำมาทอดในน้ำมันพืช
6. ผึ่งไว้ให้เย็น แล้วนำไปแช่แข็ง
7. บรรจุลงบรรจุภัณฑ์
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
อุดมด้วยคุณค่าโปรตีนจากพืช และเนื้อสัตว์ รสชาติอร่อย
ปริมาณการผลิต
10 -15 ตันต่อเดือน
ราคา
25 บาท/กล่อง
สถานที่จำหน่าย
- 207/4 ถนนเดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 0-6317-4275