ไทย      อังกฤษ
 
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบน้ำตาลโตนด
ชื่อผลิตภัณฑ์
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบน้ำตาลโตนด
รหัสผลิตภัณฑ์
900200314701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มสตรีบ้านชะแม

ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ
จังหวัด สงขลา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มสตรีบ้านชะแม

จำนวนสมาชิก
    12 คน

ที่อยู่
    39/1 ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา
โทรศัพท์
    074-486294, 01-0948581
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางบุญญา  ชุมแสง

อายุ
    57 ปี

ที่อยู่
    39/1 ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา
โทรศัพท์
    074-486294, 01-0948581
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มสตรีบ้านชะแม ได้เริ่มดำเนินการกลุ่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 โดยมีนางบุญญา ชุมแสง เป็นประธานกลุ่มฯ ได้นำวัฒนธรรมในการบริโภคเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ มาดัดแปลงเป็นเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แผ่นเพื่อส่งจำหน่าย จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า จนได้รังการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ ระดับประเทศ (5 ดาว) ประจำปี 2547 ปัจจุบันกลุ่มสตรีบ้านชะแม ได้ดำเนินการผลิตขนมพื้นเมืองหลายชนิดด้วยกัน ได้แก่ ขนมโก๋ ขนมงา ขนมข้าวเม่ากรอบ ขนมนางเล็ด
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. คัดเลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่สมบูรณ์และได้ขนาด
2. นำเมล็ดมะม่วงมาแกะเอาเปลือก
3. นำเมล็ดมะม่วงมาล้างทำความสะอาด ตั้งผึ่งไว้ให้แห้ง
4. นำน้ำตาลโตนดมาตั้งไฟเคี่ยวให้เหนียว หนืด
5. ใส่เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไป เคี่ยวต่อให้เหนียว หนีด
6. ตักเมล็ดมะม่วงใส่บล็อก
7. เกลี่ยให้เป็นแผ่นบางเสมอกัน จัดแต่งให้สวยงาม วัดขนาด ตัดเป็นชิ้น บรรจุถุง หีบห่อพร้อมส่งจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
1. เป็นการนำผลผลิตที่มีในท้องถิ่นมาเพื่มมูลค่า 2. ได้รับมาตรฐาน อย. 3. สืบทอดวัฒนธรรมการบริโภคเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ในอดีด 4. เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ มันกรอบ อร่อย 5. รับประทานได้ทุกเพศ วัย "เม็ดม่วงดี ต้องตราลูกโหนด"
ปริมาณการผลิต
ปริมาณการผลิต 4,000 - 5,000 บาท (ชิ้น/กล่อง)
ราคา
ราคาปลีก กล่องละ 80 บาท,ราคาขายส่ง กล่องละ 60 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 39/1 ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 074-486294, 01-0948581
- ออกร้านจำหน่ายตามเทศกาลต่าง ๆ
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มสตรีบ้านชะแม เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 6 ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา