ไทย      อังกฤษ
 
ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่
ชื่อผลิตภัณฑ์
ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่
รหัสผลิตภัณฑ์
140100844701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ศิลปะประดิษฐ์ และ ของที่ระลึก

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่

ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่

จำนวนสมาชิก
    10 คน

ที่อยู่
    34/4 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์
    035-244727
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสมหมาย มีศรีเรือง

อายุ
    55 ปี

ที่อยู่
    34/4 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์
    035-244727
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ (ภูมิปัญญา) ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ของทุกปี ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ซึ่งทำนาปีละ 1 ครั้ง และสภาพพื้นที่นา เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำลึก ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวจะมีวัชพืชชนิดหนึ่ง ขึ้นปะปนกับต้นข้าวเป็นจำนวนมาก วัชพืชดังกล่าว ก็คือ ต้นโสนหางไก่ โดยทั่วไปชาวนาจะถอนหรือตัดทิ้งไว้ตามคันนา ปล่อยให้แดดเผาจนแห้ง ต่อมาก็มีชาวบ้านลองหยิบมาใช้ประโยชน์ โดยนำไปใช้สำหรับปักติดกัณฑ์เทศน์ในงานเทศกาลเทศน์มหาชาติจนกระทั่งเมื่อ 80 ปี ที่ผ่านมา นางซิ่น วงศ์สุกรรม หรือยายซิ่น (ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้ว) มองเห็นว่าต้นโสนหางไก่นี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าจะตัดทิ้งก็คงจะเสียประโยชน์เปล่าเช่นกัน จึงคิดว่า คุณค่าของมันน่าจะมีมากกว่าการตัดทิ้งแล้วนำไปเผาไฟ จึงเกิดแนวความคิดที่จะนำต้นโสนหางไก่มาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ต่างๆ ได้ทดลองนำต้นโสนหางไก่ที่แห้ง มาฝานออกเป็นแผ่นประดิษฐ์เป็นดอกไม้เพื่อใช้ในงานศพของชาวบ้านในตำบล และต่อมาก็มีการพัฒนารูปแบบผลิตเป็นดอกไม้ใช้ในพิธีทางศาสนาและงานประเพณีต่างๆ ให้กับชาวบ้านในตำบลคลองสวนพลู แปรรูปต้นโสนหางไก่ให้กลายมาเป็นดอกไม้ประดิษฐ์สวยงามนั้น ในช่วงระยะเวลาแรกๆ ยายซิ่นเริ่มหัดทำดอกไม้ที่ง่ายๆ ชนิดที่ไม่ค่อยมีรายละเอียดภายในดอกมากนัก คือ เริ่มจากการ
หัดทำดอกไม้จีบ ไว้ประดับในงานของคนในชุมชน ต่อมาเริ่มหัดทำดอกไม้ประเภทต่างๆ ส่งตามงานวัดแถวๆ ปากคลองตลาด เมื่อเวลาล่วงเลยไป ยายซิ่นก็เริ่มชราภาพลง การทำงานต่างๆ จึงเป็นอุปสรรค แต่ด้วยความรักที่มีต่ออาชีพที่ตนเองเป็นผู้สร้างมาด้วยภูมิปัญญา จึงต้องการที่จะให้ใครสักคนมาสืบทอดมรดกทางปัญญานี้ จนกระทั่ง นางสมหมาย มีศรีเรือง หรือป้าสมหมาย ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือประธานกลุ่มอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ในปัจจุบัน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.นำต้นโสนหางไก่ (สด) มาตากแดดให้แห้ง ประมาณ 3 วัน
2. ตัดต้นโสนหางไก่ เป็นท่อนๆ ตามขนาดที่ต้องการ
3. ปอกเปลือกออกแล้วฝานให้บางๆ เป็นแผ่นติดต่อกันจนหมดท่อน
4. นำโสนที่ฝานเป็นแผ่นบางๆ มาตัดเป็นกลีบดอกไม้ตามชนิดและแบบ ถ้าต้องการย้อมสีก็นำกลีบที่ตัดแล้วไป ย้อมสี ถ้าต้องการดอกไม้สีธรรมชาติก็ไม่ต้องย้อมสี
5. กลีบดอกที่ตัด/ย้อมสี มาเข้าเป็นดอกชนิดต่างๆ ทั้งดอกจับและดอกขยายตามต้องการ
6. นำดอกไม้ที่เข้าดอกแล้วมาใส่ก้าน ใส่ใบ พ้นก้าน ตามชนิดของดอกไม้นั้น
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ มีความสวยงาม คงทน มีความนุ่มเบา ราคาย่อมเยา
ปริมาณการผลิต
ผลิตได้ทั้งปี
ราคา
ปลีกดอกละ 1.50 บาท,ส่ง(1,000ดอกขึ้นไป) ดอกละ 1.30 บาท, ส่ง (100,000 ดอกขึ้นไป) ดอกละ 1.20 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 34/4 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 035-244727
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
34/4 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 035-244727