ไทย      อังกฤษ
 
แคบหมู
ชื่อผลิตภัณฑ์
แคบหมู
รหัสผลิตภัณฑ์
570200204701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
แคบหมูวรรณภา

ตำบล เวียงชัย อำเภอ เวียงชัย
จังหวัด เชียงราย

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    แคบหมูวรรณภา

จำนวนสมาชิก
    30 คน

ที่อยู่
    166 ม.1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
โทรศัพท์
    053 769013
โทรสาร
    053768512
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายปรีชา เกี้อกูล

อายุ
    30 ปี

ที่อยู่
    166 ม.1 ต.ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
โทรศัพท์
    053769013
โทรสาร
    053-768512
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
แคบหมูไร้มันได้พัฒนามาจากแคบหมูติดมัน (สูตรโบราณ) ทั้งแบบพร้อมทอดและทอดแล้ว แต่ก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับการรักษาของ ซึ่งแคบหมูติดมันจะเก็บไว้ได้ไม่นาน มีกิล่มเหม็นหืน จึงมีแนวคิดว่าสาเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็นหืนนี้น่าจะมาจากมันหมูที่ติดกับหนังหมู จึงนำหนังหมูมาติดแล้วเฉียฃอนมันออกจะได้หนังหมูแบบไร้มัน เมื่อนำมาทอดแล้วจะได้แคบหมูแบบไม่มีมัน และทำให้มีอายุการเก็บได้ประมาณ 1 เดือน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำหมูสดมาทำความสะอาด 2. นำหนังหมูมาต้มพอสุก
3. นำหนังหมูที่ต้มแล้วไปเฉือนมันออก 4. นำหนังหมูที่หั่นแล้วเข้าเครื่องซอยหนัง 5. นำมาหมักเครื่องปรุง 6. นำไปตากให้แห้ง 7. นำหนังหมูที่ตากไปเจียวและทอดในน้ำมันที่ร้อนพอเหลือง 8. บรรจุหีบห่อตามขนาดถุงที่ต้องการ
9. นำไปจำหน่ายตามท้องตลาด
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เก็บไว้ได้นาน ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน
ปริมาณการผลิต
3,000- 5,000 ห่อ ต่อวัน หรือ 300-500 กก./วัน
ราคา
ถุง 4 บาท 5 บาท กล่องละ 35 บาท ถุงใหญ่ 25 บาท หนังเส้นกล่องละ 45 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 166 ม.1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 053 769013
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
166 ม.1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย