ไทย      อังกฤษ
 
ไม้นิ้วมหานารี
ชื่อผลิตภัณฑ์
ไม้นิ้วมหานารี
รหัสผลิตภัณฑ์
941200054701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
ชมรมแพทย์แผนไทย(นายเจือ บุญไชยสุริยา)

ตำบล แม่ลาน อำเภอ แม่ลาน
จังหวัด ปัตตานี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ชมรมแพทย์แผนไทย(นายเจือ บุญไชยสุริยา)

จำนวนสมาชิก
    10 คน

ที่อยู่
    93 หมู่ที่ 6 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
โทรศัพท์
    07335-6013,01-7487472
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายเจือ บุญไชยสุริยา

อายุ
    62 ปี

ที่อยู่
    93 หมู่ที่ 6 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
โทรศัพท์
    07335-6013
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
บรรพบุรุษของครูเจือ เป็นหมอพื้นบ้านได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย ตั้งแต่อายุ 13 ปี โดยการถ่ายทอด ทั้งยาสมุนไพรและเครื่องมือในการบำบัดรักษาโรค ซึ่งผู้ป่วยสามารถใช้เครื่องมือบำบัดอาการเจ็บป่วยด้วยตัวของผู้ป่วยเอง มี 3 ชนิด คือ ฝ่าเท้าเทวดา นิ้วมหานารี สตรีชื่นบาน ทั้ง 3 ชนิดนี้เคยบำบัดรักษาโรคมาแล้วในอดีต จนถึงปัจจุบัน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำไม้ยางพารามาผลิตเป็นรูปทรงคล้ายๆ คีม ปัจจุบันใช้เครื่องจักรในการผลิตรูปทรงมาตรฐาน สวยงาม
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ด้วยวิธีการกดจุด เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกาย ซึ่งผู้ป่วยสามารถกดจุดต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เป็นการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดการกดจุดได้นิ่งและนาน นิ้วมหานารีเป็นอุปกรณ์ของหมอพื้นบ้านถือว่าเป็นภูมิปัญญา ใช้กดจุดบำบัดรักษาโรคได้
ปริมาณการผลิต
500 ชิ้น/เดือน
ราคา
ชุดละ 400 บาท (ประกอบด้วย ไม้นิ้วมหานารี VCD โปสเตอร์ และยาสมุนไพร)
สถานที่จำหน่าย
- 93 หมู่ที่ 6 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 07335-6013,01-7487472
- 93 หมู่ที่ 6 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 07335-6013
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายเจือ บุญไชยสุริยา 93 ม.6 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี