ไทย      อังกฤษ
 
ชุดเครื่องประดับร่างกาย
ชื่อผลิตภัณฑ์
ชุดเครื่องประดับร่างกาย
รหัสผลิตภัณฑ์
600700384701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว

ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี
จังหวัด นครสวรรค์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว

จำนวนสมาชิก
    60 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 19 ชุมชนรจนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์
    09-8601891, 0-5626-5895
โทรสาร
    0-5626-5895
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางประยงค์ จันทรา

อายุ
    34 ปี

ที่อยู่
    เลขที่ 19 ชุมชนรจนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์
    09-8601891, 0-5626-5895
โทรสาร
    0-5626-5895
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2543 โดยการสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาชุมชนตาคลี เนื่องจากสามาชิกกลุ่มและผู้สูอายุในชุมชนมีความรู้ด้านการผลิตของใช้จากกระลามะพร้าวเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำกระลามะพร้าวมาขัดขนออกและมาตัดเป็นชิ้น ขนาดตามต้องการ นำกระลาที่ตัดเป็นชิ้นมาเจาะตามขนาดและแบบที่ต้องการ ถ้าต้องการสีดำนำไปทอดกับน้ำมันพืช นำมาร้อบเป็นเครื่องใช้ เครื่องประดับ ตามต้องการ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ทันสมัย
ปริมาณการผลิต
12,500 ชิ้น/สัปดาห์
ราคา
10-500 บาท/ชิ้น
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 19 ชุมชนรจนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 09-8601891, 0-5626-5895
- โซนผลิตภัณฑ์ชุมชน ชั้น 1 ประตูน้ำคอมเพลกซ์ กทม.
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 056-241502