ไทย      อังกฤษ
 
ทุเรียนทอดกรอบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ทุเรียนทอดกรอบ
รหัสผลิตภัณฑ์
220200124701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
นางขวัญเรือน สังฆวัตร

ตำบล ตรอกนอง อำเภอ ขลุง
จังหวัด จันทบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นางขวัญเรือน สังฆวัตร

จำนวนสมาชิก
    2 คน

ที่อยู่
    12/3 ม.4 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
โทรศัพท์
    0-3938-6028
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางขวัญเรือน สังฆวัตร

อายุ
    47 ปี

ที่อยู่
    12/3 หมู่ที่ 4 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
โทรศัพท์
    0-1847-3420
โทรสาร
    0-1847-3420
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เมื่อปี พ.ศ.2533 นางชะลูด ได้นำทุเรียนพันธ์ชมพู่มาเชื่อมก่อนขายได้ดีแต่พอทำมากเข้าก็ต้องเอาออกมาอุ่นเป็นประจำครั้งละหม้อใหญ่ ๆ ต่อมาได้เอามาทอด เมื่อทุกคนได้ชิมก็พบว่าอร่อยมาก วัน หนึ่งได้เจอกับภรรยาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.ตรอกนอง ได้คุยกันว่าให้ลูกสาวไปซื้อทุเรียนทอดกรอบบ้านเจ๊ชะลูดราคากิโลละ 400 บาท จึงมาพัฒนาเป็นทุเรียนทอดกรอบในปัจจุบัน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำทุเรียนทอดพันธ์หมอนทอง น้าหนัก 5 ก.ก. ขึ้นไป และแก่ประมาณ 80 %ผ่าเป็นพู แกะเนื้อออกจากเปลือกนำมาฝานใส้ออกนำไปล้างน้ำสะอาดผึ้งให้แห้ง นำทุเรียนมาสไลด์เป็นชิ้นบาง ๆ ทอดในน้ำมันที่ร้อนกระทะประมาณ 4 ก.ก. ประมาณ 5 นาที่ กรอบดีแล้วตักขึ้นให้สะเด็ดน้ำมัน นำถุงพสาสติกบุในถังทึบแสงแล้ว จึงใสทุเรียนทอดลงไป โดยนำกระดาษขาวคั้นเป็นชิ้น ๆ เพื่อซับน้ำมัน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เน้นความสะอาดเป็นเลิศและความอร่อย เน้นคุณภาพและรสชาติที่คงเดิมเสมอ ดังคำขวัญของร้านนฤมลที่ว่า เราคัดทุกชิ้นด้วยใจ เน้นมาให้ด้วยคุณภาพ มีตรารับรองมาตรฐานของ อย.และฮาลาล รวมทั้งมีบาร์โคดด้วย บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย เช่นกระป่องฝาเปิด
ปริมาณการผลิต
ผลิตเพียงพอขายได้ทั้งปี
ราคา
เกรด 1 280 บาท เกรด 2 180 เกรด 3 90
สถานที่จำหน่าย
- จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง กรุงเทพ สงขลา ภูเก็ต และญี่ปุ่น สิงค์โปร์
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ร้านนฤมล 12/3 หมู่ที่ 4 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22000 โทร 09-891-14923