ไทย      อังกฤษ
 
ไวน์ ภูอมร
ชื่อผลิตภัณฑ์
ไวน์ ภูอมร
รหัสผลิตภัณฑ์
191100174701

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม

ชื่อผู้ผลิต
นายกิตติศักดิ์ ปุญญอมรศรี

ตำบล มิตรภาพ อำเภอ มวกเหล็ก
จังหวัด สระบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นายกิตติศักดิ์ ปุญญอมรศรี

จำนวนสมาชิก
    5 คน

ที่อยู่
    44 ม. 10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
โทรศัพท์
    01-9069373
โทรสาร
    036-327183
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายกิตติศักดิ์ ปุญญอมรศรี

อายุ
    60 ปี

ที่อยู่
    44 ม. 10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
โทรศัพท์
    01-9069373
โทรสาร
    036-327183
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เนื่องจากมีปัญหาทางการตลาดของผลผลิตทางการเกษตรจึงนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร และมีการพัฒนาคุณภาพจนได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว ระดับประเทศ
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ใช้องุ่นพันธุ์ ชีราส ที่แก่สดมีความหวานและผ่านการคัดสรรเป็นพิเศษ นำมาล้างจนสะอาด ผ่านกระบวนการหมักบ่มจนได้ที่
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
สีแดงเข้ม มีกลิ่นหอมของผลไม้ กลมกล่อม หนักแน่น
ปริมาณการผลิต
1,500 ขวด ต่อเดือน
ราคา
350
สถานที่จำหน่าย
- 44 ม. 10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 01-9069373
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
01-9069373