ไทย      อังกฤษ
 
กระชายดำอูม่า
ชื่อผลิตภัณฑ์
กระชายดำอูม่า
รหัสผลิตภัณฑ์
420900024701

ประเภทผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ไม่ไช่อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
นายสหรัญ วิชชุกร

ตำบล วังสะพุง อำเภอ วังสะพุง
จังหวัด เลย

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นายสหรัญ วิชชุกร

จำนวนสมาชิก
    1 คน

ที่อยู่
    282 ม.10 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
โทรศัพท์
    0-4285-0919 ,0-7048-0545
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายสหรัญ วิชชุกร

อายุ
    32 ปี

ที่อยู่
    282 ม.10 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
โทรศัพท์
    0-4285-0919 ,0-7048-0545
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
กระชายดำอูม่าเป็นพืชสมุนไพรไทยมีมาแต่โบราณหลายร้อยปี ผู้ที่นำเข้ามาไทยครั้งแรกคือชาวเขาเผ่าม้ง ชื่อที่เผ่าม้งเรียกกระชายดำ คือ ส๊าฒะดู๊ (อ่าน ซา-สิ-ดู๊) ชาวม้งเชื่อว่าเป็นสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ สามารถคุ้มภันอัตรายได้ รักษาโรคได้ ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำกระชายดำสดมาล้างให้สะอาด ผึ่งลม ลอกเปลือกออก นำมาหั่นบาง ๆ แล้วเข้าเครื่องอบ นาน 10 ชั่วโมง ด้วยความร้อน 60 องศาเซลเซียส แล้ววัดความชื้นจากนั้นก็บรรจุภาชนะ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
นำไปดองเหล้า ทำน้ำดื่ม แทนเครื่องตุ๋นยาจีน แทนสีผสมอาหาร
ปริมาณการผลิต
เดือนละ 3,000 ขวด
ราคา
200-270 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 282 ม.10 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 0-4285-0919 ,0-7048-0545
- ร้านไทยโปรโมชั่น ลอสแองเจอร์ลิส
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
282 ม.10 ถ.ภูมิวิถี ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย