ไทย      อังกฤษ
 
น้ำลูกยอ กระชายดำ
ชื่อผลิตภัณฑ์
น้ำลูกยอ กระชายดำ
รหัสผลิตภัณฑ์
220100434701

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม

ชื่อผู้ผลิต
นายจงทศพร พุ่มแก้ว

ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมืองจันทบุรี
จังหวัด จันทบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นายจงทศพร พุ่มแก้ว

จำนวนสมาชิก
    20 คน

ที่อยู่
    92 หมู่ที่ 10 ถนนตากสิน ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
โทรศัพท์
    0-6145-2013
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายจงทศพร พุ่มแก้ว

อายุ
    44 ปี

ที่อยู่
    92 หมู่ที่ 10 ถนนตากสิน ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
โทรศัพท์
    0-6146-2013
โทรสาร
    0-6146-2013
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ยอเป็นพืชที่ขึ้นอยู่หลายประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยมีการนำส่วนต่าง ๆ ของยอมาใช้ประโยชน์ เช่น รากของต้นยอ นำมาใช้เป็นสีย้อมผ้า ใบยอนำมาปรุงเป็นอาหาร ผลลูกยอนำมารับประทาน และนำมาผสมในตำรับยาโบราณ มาหลายร้อยปีแล้ว คนไทยในสมัยโบราณ นำมาผลลูกยอมารักษาอาการต่าง ๆ แทนยารักษาโรคในสมัยโบราณ นั้น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ลูกยอ กระชายดำ น้ำตาล นำลูกยอมาล้างน้ำและบ่มให้สุขในภาชนะที่มีฝาปิด แล้วนำมาใส่น้ำตาล 10 วัน หมักครบแล้ว ใส่น้ำบริสุทธิ์หมักต่ออีก 25 วัน ครบแล้ว แยกกากน้ำออก แยกน้ำมาปรุงรส เข้าเครื่องพาสเจอร์ไรส์ บรรจุขวดฝา นำมาแช่น้ำเย็น ติดฉลาก
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นนำผลไม้ที่ให้คุณค่ากับร่างกาย ในด้านเสริมภูมิต้านทางโรคภูมิแพ้
ปริมาณการผลิต
ผลิตได้วันละ 200 ขวด
ราคา
ขวดละ 180 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 92 หมู่ที่ 10 ถนนตากสิน ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 0-6146-2013
- สหกรณ์ ห้างร้านต่าง ๆ ของฝากทั่วไป
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายจงทศพร พุ่มแก้ว 92 ม.10 ถ.พระยาตัง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 06-1462013