ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมไทย
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมไทย
รหัสผลิตภัณฑ์
301400514701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
นางบุญคุ้ม สิงห์สุทธิ์

ตำบล เมืองปัก อำเภอ ปักธงชัย
จังหวัด นครราชสีมา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นางบุญคุ้ม สิงห์สุทธิ์

จำนวนสมาชิก
    55 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 71/1 หมู่ที่ 10 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    044-452624
โทรสาร
    044-284331
อีเมล์
    danthaisilk@hotmail.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางบุญคุ้ม สิงห์สุทธิ์

อายุ
    64 ปี

ที่อยู่
    เลขที่ 653/1 หมู่ที่ 10 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    044-452624
โทรสาร
    044-284331
อีเมล์
    danthaisilk@hotmail.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เป็นผ้าที่คิดค้นจากภูมิปัญญา มีลักษณะคล้ายเกล็ดเต่า แต่นำมาประยุกต์ใช้เส้นไหมรวมกัน 10 เส้น มาทอสลับกับไหม 2 เส้น ทอให้เกิดลวดลายมีลักษณะสานกันไปมาทั้งแนวยืนและแนวพุ่ง
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำเส้นไหมดิบมาฟอก แล้วย้อมสีตามแบบที่กำหนดตากให้แห้ง นำมากรอใส่หลอด เตรียมใสกระสวย กำหนดลวดลายแล้วทอตามแบบที่กำหนด
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เนื้อผ้าแน่น เส้นไหมยืนจำนวน 2000 เส้น มีไม่ตก
ปริมาณการผลิต
2500 หลา/เดือน
ราคา
650 บาท/หลา
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 71/1 หมู่ที่ 10 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 044-452624
- เลขที่ 653/1 หมู่ที่ 10 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 044-452624