ไทย      อังกฤษ
 
โคมไฟหินอ่อน
ชื่อผลิตภัณฑ์
โคมไฟหินอ่อน
รหัสผลิตภัณฑ์
190100214701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อน ต.หินอ่อน

ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ เมืองสระบุรี
จังหวัด สระบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อน ต.หินอ่อน

จำนวนสมาชิก
    20 คน

ที่อยู่
    บ้านเลขที่ 6 หมู่ 2 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
โทรศัพท์
    01-7809748
โทรสาร
    036-314155
อีเมล์
    Udommarble@hotmail.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายอุดม ศักดิ์คงคา

อายุ
    40 ปี

ที่อยู่
    บ้านเลขที่ 6 หมู่ 2 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
โทรศัพท์
    01-7809748
โทรสาร
    036-314155
อีเมล์
    Udommarble@hotmail.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
แต่เดิมนำหินอ่อนมาผลิตเป็นแจกันรูปแบบทรงต่าง ๆ ทางประธานกลุ่มจึงคิดปรับเปลี่ยนตามความต้องการของตลาดให้เกิดคุณค่าเป็นการเพิ่มมูลค่า ของตัวผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลาย
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ซื้อวัตถุดิบจากภายในจังหวัดสระบุรี มาตัดใช้เครื่องเจียรมาขัดให้เป็นเงาตามธรรมชาติ ตามรูปทรงที่ต้องการ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีความสวยงามตามธรรมชาติ สีสรรดี ผิวเนื้อหินเป็นจุดเด่นในตัวเอง
ปริมาณการผลิต
ในแต่ละเดือนประมาณเดือนละ 500 ชิ้น
ราคา
ราคาส่ง 2,500 บาท/ชิ้น ราคาปลีก 3,500 บาท/ชิ้น
สถานที่จำหน่าย
- บ้านเลขที่ 6 หมู่ 2 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 01-7809748
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายอุดม ศักดิ์คงคา โทร. 01-7809748