ไทย      อังกฤษ
 
แจกันจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิค
ชื่อผลิตภัณฑ์
แจกันจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิค
รหัสผลิตภัณฑ์
200600194701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสานไม้ไผ่

ตำบล หนองปรือ อำเภอ พนัสนิคม
จังหวัด ชลบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสานไม้ไผ่

จำนวนสมาชิก
    30 คน

ที่อยู่
    52/2 ม.2 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทรศัพท์
    01-9914062
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสาวอัญชัน รอดทอง

อายุ
    40 ปี

ที่อยู่
    52/2 ม.2 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทรศัพท์
    01-9914062
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เป็นงานจักสานที่เริ่มทำกันภายในครอบครัว โดยมีคุณพ่อ คุณแม่เป็นผู้ริเริ่ม รวมทั้งพยายามปลูกฝังให้ลูก ๆ เกิดความชำนาญในการจักสาน ต่อมาลูก ๆ ได้มีความคิดพัฒนางานจักสาน จากงานหยาบมาเป็นจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิค ให้มีรูปแบบลายดอก ดูสวยงามประณีต จนได้รับความนิยมจากลูกค้าจำนวนมากจนผลิตไม่ทันตามความต้องการของลูกค้า
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำไม้ไผ่นวลมาจักตอก ทำเป็นเส้นเล็ก และย้อมสีตามความต้องการแล้วนำมาสานหุ้มเซรามิค
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
สวยงาม ฝีมือประณีต คงทน สีไม่ลอก และแข็งแรง
ปริมาณการผลิต
40 ใบต่อเดือน
ราคา
ขนาดสูง 13 นิ้ว ส่งราคา 2,200 บาท ปลีก 2,500 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 52/2 ม.2 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 01-9914062
- ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง อำเภอพนัสนิคม
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง อำเภอพนัสนิคม 01-9914062, 09-7540076