ไทย      อังกฤษ
 
เปลือกส้มโอเชื่อม
ชื่อผลิตภัณฑ์
เปลือกส้มโอเชื่อม
รหัสผลิตภัณฑ์
180100234701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด

ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมือง
จังหวัด ชัยนาท

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด

จำนวนสมาชิก
    58 คน

ที่อยู่
    205 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท
โทรศัพท์
    0-5645-1587 /0-7158-3677
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสาวจินตนา พุ่มหนุน

อายุ
    52 ปี

ที่อยู่
    205 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท
โทรศัพท์
    0-5641-4785 / 0-9269-1191
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
อดีตกาลรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย เคยเห็นแต่การนำเปลือกส้มโอเชื่อมที่เป็นชิ้นใหญ่ สีขาว มีความหวานอย่างเดียว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพดได้รักษาภูมิปัญญาเพื่ออนุรักษ์ขนมไทยๆ แต่ได้มีการพัฒนารูปแบบ สีสรร รสชาด ให้เป็นที่ถูกปาก ถูกใจผู้บริโภค โดยทำเป็นชิ้นเล็กๆ แต่พอคำ พร้อมเติมสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย รสชาดดี ด้วยสมุนไพรที่ผสมอยู่ มีความหวานพอเหมาะ สามารถทำเป็นอาหารว่างและเป็นของฝาก ของขวัญได้เป็นอย่างดี
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
เคี่ยวน้ำตาลทราย กับน้ำสะอาดพอเดือด ใส่เปลือกส้มโอต้มสุกและน้ำสมุนไพร เคี่ยวไฟอ่อนจนน้ำแห้ง ตักผึ่งให้แห้ง บรรจุกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ใช้เปลือกส้มโอขาวแตงกวาซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นในการผลิตพร้อมผสมสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น กระเจี๊ยบ ใบเตย เป็นต้น รสหวานพอเหมาะ ขนาดพอคำ สามารถเป็นของฝาก ของขวัญได้เป็นอย่างดี
ปริมาณการผลิต
500 กิโลกรัมต่อเดือน
ราคา
ราคาขายส่งกล่องละ 30 บาท ราคาขายปลีก 35 บาท ขายส่งถุงละ 20 บาท ขายปลีกถุงละ 25 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 205 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 0-5641-4785 / 0-9269-1191
- ร้านค้าชัยนาท CEO 3 สาขา คือ 1. ข้างศาลากลางจังหวัดชัยนาท 2. หน้าสวนนกชัยนาท 3. ศูนย์บริการทางหลวง กิโลเมตรที่ 185
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด 205 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร.0-5641-4785 / 0-9269-1191