ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าฝ้ายลายมัดหมี่
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าฝ้ายลายมัดหมี่
รหัสผลิตภัณฑ์
270600284701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกตรกรบ้านหันทราย

ตำบล หันทราย อำเภอ อ.อรัญประเทศ
จังหวัด สระแก้ว

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกตรกรบ้านหันทราย

จำนวนสมาชิก
    22 คน

ที่อยู่
    8 ม.5 ต.หันทราย อ.อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทรศัพท์
    037-426009
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางคำใส ธาจำรัส

อายุ
    53 ปี

ที่อยู่
    8 ม.5 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
โทรศัพท์
    037 - 426009
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ในอดีต การทอผ้าเป็นการทอเพื่อเป็นเครื่องนุ่งห่มสำหรับสมาชิกในครอบครัวนำไปไหว้ผู้ใหญ่ หรือเป็นของฝากเมื่อเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น เพราะการคมนาคมจากหมู่บ้านถึงตลาดหรือในเมืองไม่สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบันวัตถุดิบในการทอจึงเป็นการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม พันธุ์ไหมก็ได้นำมาจากเวียงจันทน์ เช่น พันธ์หม่อนนางคำ หม่อนลาย และมีเคล็ดลับในการเลี้ยงไหมออกไข่มากโดยการให้เด็กเล็กขึ้นนั่งทับก็จะทำให้ตัวไหมออกไข่ได้มาก และมีตัวไหมมากทำให้ได้เส้นไหมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นความเชื่อของชุมชนมาแต่โบราณกล่าวสืบต่อกันมา
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ขั้นตอนการทอผ้า
  1. นำเส้นไหมที่ได้จากกระบวนการฟอกไหม กวักไหมเรียบร้อยแล้ว มาหมัดหมี่เพื่อให้ได้ลวดลาย
   ที่ต้องการ
  2. นำเส้นไหมที่มัดหมี่แล้วไปย้อมสีตามที่กำหนดไว้ (ลวดลายที่มัดหมี่ไว้แล้ว )
  3. เมื่อย้อมสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำเส้นไหมไปผึ่งแดด 1 วัน เพื่อให้เส้นไหมที่ย้อมสีไว้แห้ง
  4. นำเส้นไหมที่ย้อมสีแล้วมากรอใส่กระสวย เพื่อเตรียมสำหรับทอผ้าให้เป็นผืนตามที่ต้องการ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เนื้อแน่น คงทน ลวดลายสวยงาม สีไม่ตก
ปริมาณการผลิต
500 ขุด / เดือน
ราคา
1500 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 8 ม.5 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 037 - 426009
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
8 ม.5 ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว