ไทย      อังกฤษ
 
ข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน
ชื่อผลิตภัณฑ์
ข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน
รหัสผลิตภัณฑ์
710600224701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
อัลบาทรอส จำกัด

ตำบล วังศาลา อำเภอ ท่าม่วง
จังหวัด กาญจนบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    อัลบาทรอส จำกัด

จำนวนสมาชิก
    30 คน

ที่อยู่
    88 หมู่ที่ 7 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์
    034-593205
โทรสาร
    034-593206
อีเมล์
    info@khunperm.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสาวบรรจบพร สุขี

อายุ
    44 ปี

ที่อยู่
    187/64-65 ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    02-9340061-4
โทรสาร
    02-9340065
อีเมล์
    info@khunperm.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ข้าวสวยเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกมานาน แต่ในรูปแบบที่พร้อมรับประทานได้ทันทีนั้นพึ่งรู้จักกันเมื่อต้นปี 2541 ในนามของข้าว "คุณเพิ่ม" ของบริทอัลบาทรอส จำกัด ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทย 200% ธุรกิจค้าขายนำมันหล่อลื่นอยู่ คุณเพิ่มพันธฺ เนียวกุล ก้าวข้ามมาสู่อุตสาหกรรมอาหารด้วยความพยายามที่จะทำให้ข้าวบรรจุกระป๋องได้เหมือนกับผักและผลไม้อื่น ๆ เข้าจึงได้ร่วมกับนักวิชาการ กรม
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ข้าวสาร (หอมมะลิ) คัดแยก 100% สิ่งปลอมปน (คัดโดยคน) ล้างซาว หุงต้ม (ควบคุมสัดส่วนข้าว น้ำ อุณหภูมิ เวลา ความชื้น) QC ควบคุม ผึ่งระเหยน้ำบางส่วน บรรจุ ชั่งน้ำหนัก QC ตรวจสอบคุณภาพ ลำเลียงลงตะกร้ารถเข็น ฆ่าเชื้อ Sterlized QC ควบคุม ทำเย็นกระป๋องให้แห้งเข้าคลังสินค้า สุ่มตรวจสอบตัวอย่างสินค้าโดย QC ตรวจ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
สามารถเปิดรับประทานได้ทันที มีอายุการเก็บรักษาได้นานถึง 2 ปี พกพาสะดวกในการรับประทานไม่ใช้วัตถุปรุงแต่งอาหาร ไม่ใช้วัตถุกันเสีย สามารถเก็บกระป๋องไว้ในอุณหภูมิปกติ
ปริมาณการผลิต
ขนาด 150 กรัม 6,000 กระป๋องต่อวัน, ขนาด 450 กรัม 3,000 กระป๋องต่อวัน
ราคา
ขนาด 150 กรัม ราคา 13 บาท, ขนาด 450 กรัม ราคา 25 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 88 หมู่ที่ 7 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 034-593205