ไทย      อังกฤษ
 
ทองม้วนกรอบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ทองม้วนกรอบ
รหัสผลิตภัณฑ์
710600214701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
ศรีฟ้าเบเกอรี่ จำกัด

ตำบล วังศาลา อำเภอ ท่าม่วง
จังหวัด กาญจนบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    ศรีฟ้าเบเกอรี่ จำกัด

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    299 หมู่ที่ 4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์
    034-613074
โทรสาร
    034-613077
อีเมล์
    srifa@srifabakery.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์

อายุ
    48 ปี

ที่อยู่
    130/306 ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์
    01-8518866
โทรสาร
    034-613077
อีเมล์
    srifa@srifabakery.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ขนมทองม้วนมีมาแต่โบราณในยุคสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีชาวต่างชาติจำนวนมากมาถวายตัวเป็นชาววิเสท(แม่ครัว) อยู่ในวังต่างประชันฝีมือกันเต็มความสามารถในจำนวนนั้นมีสาวสวยลูกครึ่ง ชื่อ มารี กีมาร์ มีศักดิ์เป็นคุณหญิง ของออกญาวิไชเยนตร์ สมุหนายกอัครเสนาบดีเป็นผู้คิดค้นวิธี
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
สั่งซื้อวัตถุดิบในท้องถิ่น ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผ่านการชั่งตวงวัดอย่างพิถีพิถัน ผสมให้เข้ากันด้วยเครืองมือสะอาด ผ่านการปิ้งด้วยฝีมือของแรงงานในท้องถิ่นจำนวนมาก บรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม มีการพิมพ์วันที่ผลิตและวันหมดอายุชัดเจน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีรสชาดอร่อยเป็นเอกลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม อายุการเก็บยาวนาน สามารถส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ผ
ปริมาณการผลิต
3,000 ซองต่อวัน
ราคา
ซอง 5 บาท, กล่อง 24 ซอง 120 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 299 หมู่ที่ 4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 034-613074