ไทย      อังกฤษ
 
เฟอร์นิเจอร์หวายและผักตบชวา
ชื่อผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์หวายและผักตบชวา
รหัสผลิตภัณฑ์
710600484701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์หวายและผักตบชวา

ตำบล หนองตากยา อำเภอ ท่าม่วง
จังหวัด กาญจนบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์หวายและผักตบชวา

จำนวนสมาชิก
    20 คน

ที่อยู่
    35 หมู่ที่ 9 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์
    034-644110, 01-6125439
โทรสาร
    02-2375501
อีเมล์
    viriyadak@hotmail.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายอดิศักดิ์ โพธิ์อินทร์

อายุ
    44 ปี

ที่อยู่
    35 หมู่ 9 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์
    01-6125439
โทรสาร
    02-2375501
อีเมล์
    viriyadak@hotmail.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
หวายเป็นไม้เลื้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในป่า ชาวบ้านสามารถหาได้ง่ายเหมือนไม้ไผ่ แต่หวายมีคุณสมบัติดีกว่ามาก เพราะมีความทนทาน เหนียว ยืดหยุ่น และแข็งแรง มีอายุการใช้งานนานเป็นสิบ ๆ ปี จึงเกิดภูมิปัญญาชาวบ้านขึ้น คิดประดิษฐ์สานเป็นเครื่องใช้ในรูปแบบต่าง ๆ และนิยมใช้กันทั่วไป
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำหวายมาต้มฆ่าแมลงและให้หวายเหนียว จากนั้นนำไปตากให้แห้งปอกเปลือกนำหวายขนาดใหญ่มาขึ้นเป็นโครงสร้างในรูปแบบที่ต้องการ ใช้ไส้หวายและผิวหวาย สานให้สวยงานปิดทับปิดทับโครง เก็บความเรียบร้อยแล้วลงสีตากให้แห้ง ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีวิธีการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีความงดงาม เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละรูปแบบในตัวของมันเอง เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน มีคุณสมบัติคงทนหลายสิบปี
ปริมาณการผลิต
80-150 ชิ้นต่อเดือน
ราคา
350-12,000 บาท ขึ้นกับรูปแบบและความยากง่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์
สถานที่จำหน่าย
- 35 หมู่ 9 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 01-6125439