ไทย      อังกฤษ
 
ดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย
ชื่อผลิตภัณฑ์
ดอกไม้ประดิษฐ์ดินไทย
รหัสผลิตภัณฑ์
200200264701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน ม.1 ต.หนองซ้ำซาก

ตำบล หนองซ้ำซาก อำเภอ บ้านบึง
จังหวัด ชลบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน ม.1 ต.หนองซ้ำซาก

จำนวนสมาชิก
    10 คน

ที่อยู่
    26 ม.1 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์
    038443819
โทรสาร
    038443819
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางจรีย์ ญาติพินิจ

อายุ
    66 ปี

ที่อยู่
    26 ม.1 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์
    038443819
โทรสาร
    038443819
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
จากอดีตที่ผ่านมาคนไทยต้องนำดินเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง คนไทยจึงได้คิดค้นและผลิตดินขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่าดินไทย ซึ่งทำมาจากดินสอพอง และบางชนิดทำจากดินขาว หรือดินที่ใช้เป็นเซรามิค นำมาแต่งสูตรให้ไช้งานได้คล้าย ๆ กัน จึงทำให้มีราคาถูกกว่าดินต่างประเทศแต่ก็มีคุณภาพเท่าเทียมกัน คนไทยจึงได้คิดค้นนำดินไทยที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ที่ลอกเลียนแบบจากธรรมชาติได้
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำดินไทยที่ผสมสูตรเสร็จแล้ว มาผสมสีตามแบบที่ต้องการ และนำมาเข้าเครื่องรีดให้เป็นแผ่น จากนั้นนำพิมพ์แบบแต่ละชนิดที่ต้องการนำมากดแบบให้เป็นกลีบดอก กลีบใบ แล้วลบขอบและกดลายคลึงให้ผิวและผึ่งให้หมาด และเพ้นท์สีให้เหมือนธรรมชาติ และแบบที่ต้องการเสร็จแล้วรอประกอบดอก ใบ และเข้าช่อ จัดลงกระถางหรือขอนไม้
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลอกเลียนแบบธรรมชาติ และจำลองย่อส่วนจากของจริง โดยทำให้คล้ายธรรมชาติมากที่สุด และสีสันคงทนสวยงาม ไม่แตกหักซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นาน และยังนำไปเป็นของฝากหรือของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ ได้
ปริมาณการผลิต
- 5-10 ต้น/วัน โดยขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละแบบ และขนาด
ราคา
35-1,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์
สถานที่จำหน่าย
- 26 ม.1 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 038443819
- - สหกรณ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดชลบุรี
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สั่งซื้อได้ที่กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน ม.1 ต.หนองซ้ำซาก หรือ นางจรีย์ ญาติพินิจ โทร. 038-443819, 06-3816248-9