ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าลายสี่แคว
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าลายสี่แคว
รหัสผลิตภัณฑ์
601200334701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มทอผ้าบ้านธารสัมฤทธิ์

ตำบล เขาชายธง อำเภอ ตากฟ้า
จังหวัด นครสวรรค์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มทอผ้าบ้านธารสัมฤทธิ์

จำนวนสมาชิก
    31 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 5 หมู่ที่ 3 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์
    01-2506486
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางพวงเงิน ศักดี

อายุ
    48 ปี

ที่อยู่
    เลขที่ 5 หมู่ที่ 3 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์
    01-2506486
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มทอผ้าบ้านธารสัมฤทธิ์ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ไม่มีเอกลักษณ์ทอผ้านครสวรรค์ จน พ.ศ. 2535 กลุ่มทอผ้าได้ขยายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ เช่น พัฒนาชุมชน อุตสาหกรรมเกษตรพาณิชย์ ออกร้านตามที่หน่วยราชการจัดให้ จึงได้รู้ว่าการทอผ้าเป็นเอกลักษณ์ของตนเป็นหัวใจสำคัญของกลุ่มหรือจุดขายที่สำคัญของกลุ่มนั่นเอง กลุ่มทอผ้าบ้านธารสัมฤทธิ์ได้คิดค้นผ้าทอนครสวรรค์พันธุ์แท้ขึ้นมาเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น ผ้าลายสี่แคว และดอกเสลา เป็นต้น ผ้าของกลุ่มทอผ้าบ้านธารสัมฤทธิ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 ลายดั้งเดิมก็คือ ผ้าลายเปลือกไม้ ซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่นิยมของลูกค้าอยู่เสมอ เพราะมีคุณภาพเนื้อละเอียดแน่นหนา สามารถสวมใส่ได้ทุกงาน เพราะเป็นผ้าที่สวยและไม่ซำแบบใคร
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. การพัฒนากระบวนการผลิตจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  เริ่มตั้งแต่การทำผ้าแบบโบราณโดยการปั่นเส้นด้ายด้วยมือ จนถึงปัจจุบันปั่นเส้นด้ายด้วยเครื่อง พัฒนารูปแบบผ้าตั้งแต่ไม่มีแบบจนมีแบบของตัวเอง
2. การใช้เทคโนโลยีการผลิต
   ใช้กี่กระตุกแบบธรรมดา จนถึงปัจจุบันใช้กี่กระตุกแบบกระดก
   ใช้เพลาเหล็กแบบทันสมัย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ใช้ด้าย 4 เกลียว 4 สี ในการทอแต่เนื้อผ้าจะบางกว่าปกติ เก็บลายเป็นร่องนำ (สี่แคว)
ปริมาณการผลิต
2,500-3,000 เมตร/เดือน
ราคา
เมตรละ 150 บาท
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 5 หมู่ที่ 3 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 01-2506486