ไทย      อังกฤษ
 
เบญจรงค์น้ำทอง
ชื่อผลิตภัณฑ์
เบญจรงค์น้ำทอง
รหัสผลิตภัณฑ์
141300114701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
นายสมชาย เล็กสถิน

ตำบล เทพมงคล อำเภอ บางซ้าย
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นายสมชาย เล็กสถิน

จำนวนสมาชิก
    12 คน

ที่อยู่
    61/1 หมู่ 3 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์
    035-292449,01-9915146
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายสมชาย เล็กสถิน

อายุ
    38 ปี

ที่อยู่
    61/1 หมู่ 3 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์
    035-292449,01-9915146
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ลายเบญจรงค์และลายน้ำทอง เป็นชื่อเรียกเครื่องถ้วยชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ เครื่องถ้วยเหล่านี้เป็นของที่ทำพิเศษจากประเทศจีน โดยช่างไทยเป็นผู้ออกแบบให้ลาย ให้สี ตามศีละปะแบบไทย แล้วส่งแบบลายให้ช่างจีนนำไปผลิตที่ประเทศจีน จึงเป็นถ้วยชามเป็นเอกลักษณ์ของไทยโดยเฉพาะ สำหรับใช้ในราชสำนัก ไม่มีจำหน่ายทั่วไป ต่อมาจึงมีการสร้างเตาเผาในประเทศไทย และมีการทำสืบทอดกันมา
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำดินสำเร็จรูปไปปั้น หรือหล่อ นำไปแต่งให้ผิวเรียบแล้วนำไปผึ่งแดด นำเข้าเตาอบ อุณหภูมิ 600 องศา อบไว้ประมาณ 6 ชม. แล้วนำมาชุบเครือบเข้าเตาอบ
อุณหภูมิ 1,280 องศา ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วนำมาเขียนลายและลงสี ลงสีทองที่ขอบ นำเข้าเตาอบอุณหภูมิ 800 องศา จึงเสร็จเป็นเครื่องเบญจรงค์
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชน ฝีมือปราณีต สวยงาม มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ ราคาย่อมเยาว์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สืบทอดภูมิปัญญาไทย
ปริมาณการผลิต
2,000-5,000 ชิ้น/เดือน
ราคา
45-5,000 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 61/1 หมู่ 3 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-292449,01-9915146
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
61/1 หมู่ 3 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 035-292449,01-9915146