ไทย      อังกฤษ
 
บุษกรเครื่องนอน
ชื่อผลิตภัณฑ์
บุษกรเครื่องนอน
รหัสผลิตภัณฑ์
141300134701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
บุษกรเครื่องนอน

ตำบล เทพมงคล อำเภอ บางซ้าย
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บุษกรเครื่องนอน

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    91 หมู่ 8 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์
    0-3529-3016,01-9810311
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางเผดียงพร แย้มขยาย

อายุ
    42 ปี

ที่อยู่
    91 หมู่ 8 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์
    0-3529-3016,01-9810311
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เกิดจากสมาชิกกลุ่มเห็นว่าอุปกรณ์เครื่องนอนเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มต้นจากการยืมเงินกองทุนหมู่บ้านมาลงทุน โดยผลิตตามความต้องการของตลาดโดยทั่วไป ต่อมาได้เน้นความแปลกใหม่ ความสวยงาม ความปราณีต และเน้นวัตถุดิบที่มีตามธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ผ้าฝ้ายทอมือ
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ซื้อผ้ามาทำการตัดและส่งให้สมาชิกกลุ่มเย็บด้วยความปราณีตแล้วนำมาแพ็คใส่กล่อง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ปลอกหมอนข้างติดซิป ผ้าปู ปลอกหมอนหนุน ปลอกหมอนข้างต่อด้วยจก ลายภูพงค์ ซึ่งเป็นลายที่ทอละเอียดมาก และใช้สีธรรมชาติย้อม
ปริมาณการผลิต
เดือนละ 1,000 ชุด
ราคา
ชุดละ 2,700 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 91 หมู่ 8 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 0-3529-3016,01-9810311
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
91 หมู่ 8 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 0-3529-3016,01-9810311