ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าลายช่อทิพย์ยกดอก
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าลายช่อทิพย์ยกดอก
รหัสผลิตภัณฑ์
302000534701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มทอผ้าบ้านโนนกุ่ม

ตำบล มิตรภาพ อำเภอ สีคิ้ว
จังหวัด นครราชสีมา

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มทอผ้าบ้านโนนกุ่ม

จำนวนสมาชิก
    35 คน

ที่อยู่
    เลขที่ 38 บ้านโนนกุ่ม หมู่ที่ 2 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    044-412240 , 01-2655047
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางปราณีต  วรวงสานนท์

อายุ
    53 ปี

ที่อยู่
    เลขที่ 38 บ้านโนนกุ่ม หมู่ที่ 2 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
    044-412240 , 01-2655047
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าลายช่อทิพย์ยกดอก เป็นผ้าที่พัฒนาและประยุกต์มาจากผ้ายวน ผ้าทอมือพื้นเมืองของอำเภอสีคิ้ว ที่มีมานานกว่า 200 ปี ซึ่งมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนผ้าที่อื่น คือ ใช้เส้นด้ายมับไมทำเป็นลายผ้าสลับกับเส้นด้ายสีพื้นซึ่งมีความกว้างของในระยะเท่าๆกัน และเชิงผ้าทั้งสองด้านของผ้ายวนจะต้องมีลายผ้าแถบสีแดง สีน้ำเงิน ทั้งสองด้าน ผ้ายวนได้รับการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษชาวโยนกนครที่มีความรู้ด้านการทอผ้าของชาวชาวไท – ยวน ประธานกลุ่มทอผ้าเห็นว่าเส้นด้ายมับไมที่ใช้ทำลายผ้ายวนน่าจะนำมาทำเป็นลายผ้าใหม่ๆ ได้จึงนำมาประยุกต์โดยการทอสลับกับเส้นด้ายสีพื้นเป็นลายช่องเล็กๆ และให้สีลายผ้าเป็นสีเดียวกับสีริมผ้า
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. นำเส้นด้ายสีที่ไม่เหมือนกัน 2 เส้น มาทำเส้นด้ายมับไม
2. เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการ ทำลายผ้า เช่น กรอด้ายยืน , การเดินด้าย , การร้อยฟันหวี , การรีดด้าย , การนำเพลาม้วนด้ายมาติดกี่ , การคัดเส้นด้าย , การเดินตะกรอ 3 ตะกรอ,4 ตะกรอ, การผูกโยงตะกรอ
3. ขั้นตอนการทอผ้า
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
สีสันสดใส ลายผ้าประกอบด้วยเส้นด้ายมับไม เนื้อแน่น สีไม่ตก
ปริมาณการผลิต
200 เมตร/เดือน
ราคา
130 บาท/เมตร
สถานที่จำหน่าย
- เลขที่ 38 บ้านโนนกุ่ม หมู่ที่ 2 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 044-412240 , 01-2655047