ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าม่านลายขิดย้อมสีธรรมชาติ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าม่านลายขิดย้อมสีธรรมชาติ
รหัสผลิตภัณฑ์
350300154701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง

ตำบล กำแมด อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง

จำนวนสมาชิก
    82 คน

ที่อยู่
    80 หมู่ 3 บ้านโนนยาง ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
โทรศัพท์
    0-1393-0746
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางพัชรพร พรวนทอง

อายุ
    42 ปี

ที่อยู่
    80 หมู่ 3 บ้านโนนยาง ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
โทรศัพท์
    0-1393-0746
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
การทอผ้าที่ผู้หญิง ในหมู่บ้าน จะได้รับการสอนทอผ้าใช้เอง ในครัวเรือน จากเส้นฝ้ายท่ปลูกไว้บริเวณบ้าน นำมาปั่นเมล็ดฝ้ายออก เป็นเส้นฝ้าย นำมาย้อมสีคราม หรือเปลือกไม้ แล้วทอเป็นผืนผ้าใช้ และเย็บเป็นเสื้อ ใช้ในการประเพณีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช งานบุญผะเหวด ต่อมา ได้แปรรูปผ้าเป็นหลากหลายรูปแบบ เช่น กระเป๋า ผ้าม่าน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำผ้าด้าย มาย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ นำขึ้นตากให้แห้ง นำไปทอเป็นผืนตามลวดลายที่ต้องการ แล้วนำมาตัดเย็บเป็นผ้าม่าน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญา จากธรรมชาติ ไม่ทำงานสิ่งแวดล้อม
ปริมาณการผลิต
100 ชิ้นต่อวัน
ราคา
380
สถานที่จำหน่าย
- 80 หมู่ 3 บ้านโนนยาง ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร 0-1393-0746
- อาคารจำหน่ายสินค้า นตผ. อบต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร 0-4573-8604
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
80 หมู่ 3 บ้านโนนยาง ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร 0-1393-0746