ไทย      อังกฤษ
 
น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อบริโภคตรา "ราน่า"
ชื่อผลิตภัณฑ์
น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อบริโภคตรา "ราน่า"
รหัสผลิตภัณฑ์
850100164701

ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม

ชื่อผู้ผลิต
บริษัท ราน่าน้ำแร่ (ประเทศไทย) จำกัด

ตำบล บางริ้น อำเภอ เมือง
จังหวัด ระนอง

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บริษัท ราน่าน้ำแร่ (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวนสมาชิก
    12 คน

ที่อยู่
    18/4 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทรศัพท์
    0-7782-2182 , 0-2448-5624
โทรสาร
    0-2884-1485
อีเมล์
    radiance_herbs@hotmail.com
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    ดร.กำธรณ กิตติสุวรรณ

อายุ
    65 ปี

ที่อยู่
    18/4 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทรศัพท์
    0-9699-8589
โทรสาร
    0-2884-1485
อีเมล์
    radiance_herbs@hotmail.com
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ได้รับโอนกิจการจากเจ้าของเดิม(หม่อมฤทธิเทพ เทวกุล) ประมาณปี 2533 ซึ่งบริษัทได้รับความร่วมมือจากบริษัทบริดวิค ประเทศอังกฤษ แนะนำกรรมวิธีการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อบริโภคตามมาตรฐานยุโรป จนได้รับให้ขึ้นทะเบียนตำรับอาหารและยา จากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จึงมั่นใจว่าคุณภาพนำแร่ตรา "ราน่า" จัดอยู่ในชั้นดีเยี่ยมเท่ามาตรฐานน้ำแร่ของยุโรป
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
-นำน้ำแร่ธรรมชาติจากแหล่งน้ำพุร้อน มาผ่านขั้นตอนการกรองจากระบบกรอง ท่มีขนาด 5 micron
-ผ่านแสงอุลตราไวโอเรด เพื่อทำลายเชื้อโรคอีก 2 ขั้นตอน
-นำน้ำท่ผ่านตามขั้นตอนแล้ว บรรจุขวดเครื่องจักร ยี่ห้อ WINTERWERB STREEG มีคุณภาพและมาตรฐานคงที่ตลอดเวลา
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีความใส สะอาด และปราศจากสิ่งปนเปื้อน
ปริมาณการผลิต
วันละ 80,000 ขวด
ราคา
5.50 , 15 บาท
สถานที่จำหน่าย
- กรมส่งเสริมการส่งออกตึก Thailand Export Mart ชั้น 3 ห้อง 332
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ราน่าน้ำแร่ (ประเทศไทย) จำกัด