ไทย      อังกฤษ
 
ข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกล่อง "ทอง (Thong)"
ชื่อผลิตภัณฑ์
ข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกล่อง "ทอง (Thong)"
รหัสผลิตภัณฑ์
710500644701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มเกษตรกรบ้านหกหลัง

ตำบล หนองลาน อำเภอ ท่ามะกา
จังหวัด กาญจนบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มเกษตรกรบ้านหกหลัง

จำนวนสมาชิก
    17 คน

ที่อยู่
    4/1 หมู่ 2 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์
    034-643229
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางทองดี หมีปาน

อายุ
    58 ปี

ที่อยู่
    4/1 หมู่ 2 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์
    034-643229
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
กลุ่มเกษตรกรส่วนมากประกอบอาชีพปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเป็นหลัก ช่วงแรกส่งโรงงานในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง และพัฒนาเป้นข้าวโพดบรรจุถุงส่งตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไทย ฯลฯ จนพัฒนาเป้นข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกล่อง
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำข้าวโพดฝักอ่อนมากรีดเปลีอกออกให้หมดแยกไว้ และล้างมือให้สะอาดก่อนรูดไหมข้าวโพดออกให้หมด แล้วจึงนำมาบรรจุโดยชั่งน้ำหนักกล่องละ 200 กรัม ถ้าลูกค้าต้องการผักอื่น ๆ รวม ก็สามารถผลิตได้ เช่น แครอท หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วลันเตา ฯลฯ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบภายในประเทศ มีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนก่อนถึงมือผู้บริโภค สะอาด สด และปลอดสารพิษ
ปริมาณการผลิต
300 กล่องต่อวัน และสามารถผลิตได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
ราคา
15-20 แล้วแต่ขนาดผลิตภัณฑ์
สถานที่จำหน่าย
- 4/1 หมู่ 2 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 034-643229
- 4/1 หมู่ 2 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 034-643229