ไทย      อังกฤษ
 
ลูกชิ้นปลาภูเก็ต "เก็จมุกดา"
ชื่อผลิตภัณฑ์
ลูกชิ้นปลาภูเก็ต "เก็จมุกดา"
รหัสผลิตภัณฑ์
830100704701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
บริษัทเก็จมุกดา จำกัด

ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บริษัทเก็จมุกดา จำกัด

จำนวนสมาชิก
    25 คน

ที่อยู่
    100/424 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์
    0-7624-8909,01-5354590
อีเมล์
    KEJMUKDA@PHUKETCITY.COM
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสุดใจ กุละปาลานนท์

อายุ
    35 ปี

ที่อยู่
    100/424 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์
    0-7624-8909,01-5354590
อีเมล์
    KEJMUKDA@PHUKETCITY.COM
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เป็นการนำภูมิปัญญาของชาวบ้านในการทำลูกชิ้นปลา ซึ่งทำมาจากปลากล้วยญี่ปุ่น มาผ่านกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ลูกชิ้นปลามีรสชาดเหนียวนุ่มอร่อย
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำเนื้อปลากล้วยญี่ปุ่นมาทำการบด โดยใช้เทคนิคของการทำ Emulsion ซึ่งทำให้รสชาดของลูกชิ้นมีความอร่อยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้และพบว่าลูกค้าสัมผัสได้ถึงความแตกต่างจากลูกชิ้นปลาภูเก็ตอื่น ๆ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รสชาดนุ่มอร่อยไม่ส่วนผสมของแป้ง
ปริมาณการผลิต
1,000 กก./วัน
ราคา
กก.260 บาท
สถานที่จำหน่าย
- ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาเก็จมุกดา 100/424 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต