ไทย      อังกฤษ
 
ลูกชิ้นปลา ปลาเส้น(ฮือก้วย)
ชื่อผลิตภัณฑ์
ลูกชิ้นปลา ปลาเส้น(ฮือก้วย)
รหัสผลิตภัณฑ์
830100694701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
นายภิญโญ ถิรจริยาภิบาล

ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นายภิญโญ ถิรจริยาภิบาล

จำนวนสมาชิก
    15 คน

ที่อยู่
    8/8 ถนนรัษฎานุสรณ์ หมู่ที่ 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์
    01-3536616,09-6160401
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายภิญโญ ถิรจริยาภิบาล

อายุ
    53 ปี

ที่อยู่
    1 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์
    01-3536616,09-6160401
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
เป็นอาหารพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนาให้เป็นอาหารที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำปลากล้วยญี่ปุ่นมาบดเพื่อทำเป็นลูกชิ้นปลาที่มีความนุ่มอร่อย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีความนุ่มหวานอร่อยตามรสชาดของเนื้อปลา
ปริมาณการผลิต
120 กก./วัน
ราคา
กก.ละ 160 บาท
สถานที่จำหน่าย
- ร้านลูกชิ้นอันดามัน เลขที่ 1 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต