ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมลายอันลูยซีม
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมลายอันลูยซีม
รหัสผลิตภัณฑ์
320900274701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนแดง

ตำบล แตล อำเภอ ศีขรภูมิ
จังหวัด สุรินทร์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนแดง

จำนวนสมาชิก
    60 คน

ที่อยู่
    11 หมู่ 15 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-4458-6148
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสามารถ บุญยง

อายุ
    38 ปี

ที่อยู่
    11 หมู่ 15 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-4458-6148
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าลาย อันลูยซีม เป็นคำเขมรพื้นเมืองสุรินทร์ "ซีม" แปลว่า ไทย ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของชาวสุรินทร์ ถือเป็นผ้ามงคล ให้สำหรับเจ้าสาว ไหว้บิดา มารดา และญาติผู้ใหญ่ ปัจจุบันได้มีการทอประยุกต์ให้ทันสมัยขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาด
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ไหมยืนใช้สีที่เราต้องการ ใช้สองเส้นตีเกลียวสองสีเป็นไหมน้อย ทอด้วยไหมพุ่งสีต่าง ๆ ตามความต้องการด้วยไหมตีเกลียว 2 เส้น 2 สีสลับกัน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผ้าที่มีความมันวาว คงทน เนื่องจากใช้ไหมหางกระรอกทอสลับ
ปริมาณการผลิต
1,200 เมตร/เดือน
ราคา
400 บาท/เมตร
สถานที่จำหน่าย
- 11 หมู่ 15 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 0-4458-6148
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ