ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมลายอันลูยซีม
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมลายอันลูยซีม
รหัสผลิตภัณฑ์
321600964701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านสามโค

ตำบล ปราสาททอง อำเภอ เขวาสินรินทร์
จังหวัด สุรินทร์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านสามโค

จำนวนสมาชิก
    60 คน

ที่อยู่
    94 หมู่ที่ 6 ถนนนาตัง-ศีขรภูมิ ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-4450-2234
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางประนอม ขาวงาม

อายุ
    60 ปี

ที่อยู่
    94 หมู่ที่ 6 ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-4450-2234
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้าไหมลายอันลูยซีม หรือเรียกว่า "จะปะชวร" จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวไทย เขมร เป็นอย่างมาก ศิลปะการทำผ้าจึงมีอิทธิพลทางเขมร ซึ่งสมัยก่อนเขมรจะรบกันบ่อย ชาวเขมรที่ชายแดน จะหนีมาประเทศไทย ตั้งครอบครัวที่สุรินทร์ และนำการทอผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม ผ้าอันลุยซีมจะย้อม 4 สี นำมาทอเป็นเกลียวตั้งชื่อว่า อันลูนซีม (แปลว่า คลานมาประเทศไทย)
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
นำเส้นไหมที่ตีเกลียวนำมาฟอก แล้วย้อมสีตามความต้องการ กำหนดในการเข้าฟืมและทอเป็นไหมยืน สีล้วนและไหมพุ่งสลับสีกัน นิยมใช้เพียง 4 สี เท่านั้น และเลือกสีตามที่ต้องการ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผ้าลายตามขวาง ทอด้วย สีแดง ขาว เหลือง และเขียวสลับกัน มีความโดดเด่นและมันวาวจากเส้นไหมที่ตีเกลียว
ปริมาณการผลิต
400 เมตร/เดือน
ราคา
350 บาท/เมตร
สถานที่จำหน่าย
- 94 หมู่ที่ 6 ถนนนาตัง-ศีขรภูมิ ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 0-4450-2234
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์