ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมยกทอง
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมยกทอง
รหัสผลิตภัณฑ์
320100724701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มจันทร์โสมา

ตำบล ท่าสว่าง อำเภอ เมือง
จังหวัด สุรินทร์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มจันทร์โสมา

จำนวนสมาชิก
    70 คน

ที่อยู่
    150 หมู่ 1 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-44516-6831
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายวีรธรรม ตระกูลเงินไทย

อายุ
    38 ปี

ที่อยู่
    150 หมู่ 1 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-1726-0397
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ผ้ายกทอง คือ ผ้าที่ทอยกลวดลายให้สูงกว่าพื้นผ้า โดยจะมีเส้นยืนและเส้นพุ่งขัดสานกันตามปกติ และมีเส้นพุ่งพิเศษไประหว่างเส้นยืน จึงจะปรากฏลวดลายขึ้นมา ในอดีต ผ้ายกทองเป็นผ้าที่บุคคลระดับสูง ตั้งแต่พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ษานุวงศ์มักใช้นุ่งภายในราชสำนักตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยา แต่สำหรับเหล่าขุนนางนั้น จะมีสิทธินุ่งได้ก็ต่อเมื่อได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์เท่านั้น
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
ออกแบบลาย ใช้เทคนิคการทอแบบผ้ายกโบราณ ที่มีความยากในเรื่องของลาย ต้องมีการเก็บลาย ซึ่งต้องใช้ตะกอเส้นพุ่งพิเศษ ที่ทำให้เกิดลายซึ่งมีตะกอมาก หากวางบนพื้น มีความยาว 2-3 เมตร จึงขุดหลุมลงไป เพื่อรองรับความยาวของตะกอลายที่ห้อยลงมาจากกี่ทอผ้า เพื่อสอดตะกอไม้ได้ด้วย และกี่หนึ่งต้องใช้คนทอประมาณ 4 คน ทอได้ประมาณ 5-6 ซม./วัน
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นผ้ายกทองชั้นสูง เป็นลายแบบราชสำนักไทยโบราณ เช่น ครุฑยุดนาค ลายหิ่งห้อยชมสวน ลายย่อมุมไม้สิบสอง ลายกรวยหอก ความโดดเด่นเป็นผ้าทอมือที่งามวิจิตรพิสดาร ตั้งแต่ตะกอลาย 350 ตะกอ ถึง 1.418 ตะกอ
ปริมาณการผลิต
3 เดือน/ 1 ผืน
ราคา
80,000 บาท ถึงหลักแสนบาท
สถานที่จำหน่าย
- 150 หมู่ 1 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 0-1726-0397
- 150 หมู่1 ท่าแสวง เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์