ไทย      อังกฤษ
 
ผลิตภัณฑ์อาหาร บีโบ้
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์อาหาร บีโบ้
รหัสผลิตภัณฑ์
850100464701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
บ. ผลิตภัณฑ์อาหาร บีโบ้ จำกัด

ตำบล บางริ้น อำเภอ เมือง
จังหวัด ระนอง

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    บ. ผลิตภัณฑ์อาหาร บีโบ้ จำกัด

จำนวนสมาชิก
    18 คน

ที่อยู่
    73/3 หมู่ท่ 2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทรศัพท์
    0-7782-1412 , 0-7781-1889
โทรสาร
    0-7782-1413
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสลิ่ม ธนาชีวิต

อายุ
    57 ปี

ที่อยู่
    73/3 หมู่ท่ 2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทรศัพท์
    0-7782-1412 , 0-7781-1889
โทรสาร
    0-7782-1413
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ระนองเป็นจังหวัดที่มีการทำประมงและเป็นแหล่งจำหน่ายปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ เนื่องจากมีทรัพยากรทางทะเลจำนวนมาก จึงได้มีการแปรรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆ จนเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอย่างแพร่หลายทั้งภายในและต่างจังหวัด เนื่องจากมีความสด อร่อย
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
-นำวัตถุดิบปลาสดจากทะเลทำความสะอาด
-แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ไส้กรอก ลูกชิ้น ทอดมันปลา เป็นต้น
-บรรจุถุงวางจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทะเล 100 % สะอาดทุกขั้นตอนการผลิต
ปริมาณการผลิต
30,000 กิโลกรัม/เดือน
ราคา
กิโลกรัมละ 47 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 73/3 หมู่ท่ 2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 0-7782-1412 , 0-7781-1889
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บ. ผลิตภัณฑ์อาหารบีโบ้ จำกัด