ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมยกดอกลายดอกมะลิ
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมยกดอกลายดอกมะลิ
รหัสผลิตภัณฑ์
321600814701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเขวาสินรินทร์

ตำบล เขวาสินรินทร์ อำเภอ เขวาสินรินทร์
จังหวัด สุรินทร์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเขวาสินรินทร์

จำนวนสมาชิก
    100 คน

ที่อยู่
    201 หมู่ที่ 2 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-4458-2176
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายเสนอชัย คงสกุล

อายุ
    41 ปี

ที่อยู่
    180 หมู่ 2 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-4458-2176
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
การทอผ้ายกดอกเป็นการทอผ้าของบ้านเขวาสินรินทร์มาประมาณ 20 ปี ต่อมามีการพัฒนารูปแบบ จากเดิมใช้ตะกอลาย จำนวน 10 ตะกอ ซึ่งเป็นลวดลายเล็ก ๆ มีการพัฒนาและเพิ่มตะกอลวดลายขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งพัฒนาเป็นลายดอกมะลิ ใช้ 30 ตะกอ เป็นลายที่มีความละเอียดอ่อนสวยงาม เป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญู
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.เตรียมเส้นไหมยืน นำมาฟอกย้อมสีตามต้องการ
2. นำเส้นไหมที่ย้อมมากรอไส่หลอด
3. นำเส้นไหมที่กรอแส้วไปคนเป็นเส้นไหมยืนตามจำนวนฟันฟืม
4. นำไหมตามขั้นตอนที่ 3 มาเก็บตะกอเป็นลายตามที่ต้องการ
5. นำไหมเส้นพุ่งไปฟอกย้อมสีต่าง ๆ แล้วนำไปกรอเพื่อทอเป็นผืนต่อไป
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
นำเส้นไหมน้อยซึ่งมีความอ่อนนุ่ม เล็ก เรียบ มาทอให้ได้เนื้อผ้าแน่น ลักษณะรูปดอกเด่นชัด ละเอียดอ่อนใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ
ปริมาณการผลิต
3 ชุด/คน/เดือน
ราคา
5,000 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 201 หมู่ที่ 2 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 0-4458-2176
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์