ไทย      อังกฤษ
 
ผ้าไหมมัดหมี่ยกดอกลายโคมหลวง
ชื่อผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมมัดหมี่ยกดอกลายโคมหลวง
รหัสผลิตภัณฑ์
321600934701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผ้า เครื่องแต่งกาย

ชื่อผู้ผลิต
กลุ่มทอผ้าบ้านเขวาสินรินทร์

ตำบล เขวาสินรินทร์ อำเภอ เขวาสินรินทร์
จังหวัด สุรินทร์

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    กลุ่มทอผ้าบ้านเขวาสินรินทร์

จำนวนสมาชิก
    112 คน

ที่อยู่
    201 หมู่ 2 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-4458-2176
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางสงวน คงสกุล

อายุ
    36 ปี

ที่อยู่
    180 หมู่ 2 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
    0-4458-2176
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
การทอผ้ายกดอกดำเนินกิจกรรมเมื่อประมาณ 20 ปีแล้ว เริ่มทอครั้งแรกเป็นผ้ายกดอก 10 ตะกอ ต่อมามีการพัฒนาลวดลายและรูปแบบให้มีความสวยงาม ละเอียดอ่อนมากขึ้น และเพิ่มตะกอขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง 30 ตะกอ และเรียกว่า ลายโคมหลวง
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. เตรียมเส้นไหมยืน เอามาฟอกแล้วย้อมีตามต้องการ
2. นำเส้นไหมที่ย้อมแล้วมากรอกใส่หลอด
3. นำไหมที่กรอแล้วไปคนเป็นเส้นไหมยืนตามจำนวนฟันฟืม
4. นำไหมตามขั้นตอนที่ 3 มาเก็บตะกอลายตามแบบที่ต้องการ
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ผ้าที่มีลวดลายละเอียดอ่อน ต้องใช้ฝีมือในการทอ ลักษณะเป็นรูปดอกที่เด่นชัด ให้เป็นเครื่องแต่งกายงานพิธีกรรมต่าง ๆ
ปริมาณการผลิต
3 ชุด(4 เมตร) /คน/เดือน
ราคา
5,000 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 201 หมู่ 2 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 0-4458-2176
- 180 หมู่ 2 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 0-4458-2176
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์