ไทย      อังกฤษ
 
เม็ดมะม่วงหิมพานต์เผา
ชื่อผลิตภัณฑ์
เม็ดมะม่วงหิมพานต์เผา
รหัสผลิตภัณฑ์
850100434701

ประเภทผลิตภัณฑ์
อาหาร

ชื่อผู้ผลิต
นางนารีรัตน์ ตะโฉ

ตำบล หงาว อำเภอ เมือง
จังหวัด ระนอง

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นางนารีรัตน์ ตะโฉ

จำนวนสมาชิก
    8 คน

ที่อยู่
    218/12 หมู่ท่ 2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
โทรศัพท์
    0-7782-3745-6
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นางนารีรัตน์ ตะโฉ

อายุ
    38 ปี

ที่อยู่
    218/12 หมู่ท่ 2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง
โทรศัพท์
    0-7782-3745-6
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
ชาวตำบลหงาวมีอาชีพทำสวนมะม่วงหิมพานต์ และได้นำเม็ดมะม่วงหิมพานต์
(กาหยู) มาแปรรูปโดยการเผา และอบ ซึ่งเม็ดมะม่วงหิมพานต์เผา ของตำบลหงาว มีชื่อเสียงมาก เพราะใช้วิธีการเผาแบบโบราณ ทำให้มีรสชาติอร่อย หอม หวาน กรอบ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
-นำเม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ เผาไฟให้สุกจนเม็ดดำ
-ผ่าเอาเปลือกออก
-คัดเม็ดท่ไม่ต้องการออก นำเข้าตู้อบ
-นำออกจากตู้อบปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น
-บรรจุถุงวางจำหน่าย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รสชาติหวาน มัน หอม อร่อยแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องปรุงแต่งรสชาติ
ปริมาณการผลิต
60 กิโลกรัม/วัน
ราคา
กิโลกรัมละ 180-190 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 218/12 หมู่ท่ 2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 0-7782-3745-6
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางนารีรัตน์ ตะโฉ โทร.0-7782-3745-6