ไทย      อังกฤษ
 
ระนาดเอก
ชื่อผลิตภัณฑ์
ระนาดเอก
รหัสผลิตภัณฑ์
710100224701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ของใช้ และ ของประดับตกแต่ง

ชื่อผู้ผลิต
สมชัยดนตรีไทย

ตำบล หนองหญ้า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด กาญจนบุรี

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    สมชัยดนตรีไทย

จำนวนสมาชิก
    92 คน

ที่อยู่
    49 หมู่ 3 บ้านเขาปูน ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์
    01-2134396
โทรสาร
    02-4112528
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายสมชัย ชำพาลี

อายุ
    61 ปี

ที่อยู่
    795/3 ต.ช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
    02-8660692
โทรสาร
    02-4112528
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีการประดิษฐ์คิดค้นรูปแบบ และลวดลายเพิ่มเติม พัฒนาต่อเนื่อง ทำให้มีความสวยงาม และเหมาะสมกับผู้ใช้ ได้มาตรฐานที่กำหนด
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. การทำโครงระนาด
 ใช้ไม้สักหรือไม้ขนุนมาผ่าขึ้นรูปตามที่ต้องการ นำมาไสและขัดให้เงา แล้วนำมาเข้ารูปประกอบเป็นตัวระนาด ตกแต่งและเก็บรายละเอียดจนเสร็จ
2. การทำลูกระนาด
 นำไม้ประดู่มาผ่าตัดชิ้นส่วนตามแบบ ลงขัดด้านล่างตรงส่วนหัวและปลาย นำมาร้อยประกอบด้วยไนล่อนและประกอบกับตัวระนาด
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รูปทรงสวยงาม ได้มาตรฐาน มผช. และตามที่กรมศิลปากรกำหนด
ปริมาณการผลิต
200 ชิ้นต่อเดือน
ราคา
7,500-60,000 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 49 หมู่ 3 บ้านเขาปูน ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 01-2134396