ไทย      อังกฤษ
 
ประติมากรรมรกมะพร้าวที่สร้างสรรค์
ชื่อผลิตภัณฑ์
ประติมากรรมรกมะพร้าวที่สร้างสรรค์
รหัสผลิตภัณฑ์
801400024701

ประเภทผลิตภัณฑ์
ศิลปะประดิษฐ์ และ ของที่ระลึก

ชื่อผู้ผลิต
นายสามารถ เตโช

ตำบล เสาเภา อำเภอ สิชล
จังหวัด นครศรีธรรมราช

 
ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต
ชื่อกลุ่มผู้ผลิตชุมชน
    นายสามารถ เตโช

จำนวนสมาชิก
    5 คน

ที่อยู่
    178 หมู่ที่ 6 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์
    01-3971616
 

ข้อมูลประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อประธาน/หัวหน้ากลุ่ม
    นายสามารถ เตโช

อายุ
    54 ปี

ที่อยู่
    178 หมู่ที่ 6 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์
    01-3971616
 
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา
จากการศึกษาประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของมะพร้าวทำให้เกิดแรงจูงใจและมีชิ้นส่วนที่มีประโยชน์อย่างเด่นชัดคือรกมะพร้าว จากการดูสารคดีต่างประเทศได้คิดค้นการสร้างมิตินูนสูง (collage) จากรกมะพร้าว โดยอาศัยภาพต่อจริง ๆ เป็นแม่แบบสร้างให้เหมือนจริงมากที่สุด
กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1. เลือกภาพที่มีความสวยงามเป็นแบบ
2. นำไปย่อขยายตามต้องการ
3. เลือกกาบหรือรกมะพร้าวที่ไม่เก่าจนเกินไปทำการฟอกขัดฝอยที่ไม่ต้องการออก
4. สร้างภาพบนแผ่นกระดานอัด บุด้วยกระดาษสา ยกภาพนูนสูงเป็นมิติด้วยฟองน้ำและหุ้มด้วยรกมะพร้าว
5. นำรกมะพร้าวมาตัดแต่งเป็นปีกหรือขนตามชนิดของภาพ
6. นำภาพไปตัดกรอบและบรรจุกล่องส่งลูกค้า
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ใช้วัสดุในท้องถิ่น เป็นผู้ผลิตรายเดียวของประเทศไทย
ปริมาณการผลิต
เดือนละ 3 ภาพ
ราคา
ภาพละ 12,000 บาท
สถานที่จำหน่าย
- 178 หมู่ที่ 6 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 01-3971616
- สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสิชล โทร. 0-7553-6370
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หัวหน้ากลุ่ม โทร. 01-3971616